Network Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Kurulur? Network Kurulumu Ve Önemi Hakkında Bilgi

class=”cf”>
Bilgisayarlar kendi aralarında iletişim kurabilme kabiliyeti olan cihazlardır. Bu bakımdan insan yaşamında önemli etkilerinin varlığı söz konusudur. Konu bilgisayar olduğunda ise akla ilk gelen bir diğer önemli unsur network olmaktadır.

Network Nedir?

Network, Türkçe dilinde Bilgisayar ağı, küçük bir alan içerisinde yer alan yahut uzak mesafelerde bulunan bilgisayarların ve/veya iletişim cihazını iletişim hatları vasıtasıyla birbirine bağlandığı, dolayısıyla sistem ve bilgi kaynaklarının farklı kullanıcılar tarafından paylaşım yaptığı, bir yerden başka bir yere veri aktarımının gerçekleştirilmesine olanak sağlayan iletişim sistemidir.

Network, en az iki farklı bilgisayarı birbirine bağlamak suretiyle bir ağ meydana getirir. 1980’li tarihlerle beraber, Ethernet ve LAN teknolojisinin de gelişim göstermesiyle, kişisel olan bilgisayarlar ve ofisler bilgisayar ağlarına sahip olmuştur. Bu kapsamda en iyi bilinen ve en büyük bilgisayar ağı, İnternet olmaktadır.

Geçmişte kullanılmış olan ilk bilgisayar ağı, İleri Araştırma Projeleri Ajansı bünyesindeki Amerikan Savunma Bakanlığı için geliştirilmiş olan İleri Araştırma Projeleri Ajansı Bilgisayar Ağı diğer tabiri ile ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) olmaktadır.

class=”cf”>
Network Ne İşe Yarar ve Nasıl Kurulur?

Network konusu bilgisayar teknolojilerinin zirveye ulaştığı günümüzde büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan büyük önem taşımaktadır. Networ: birden fazla sayıdaki bilgisayarın değişik sebeplerle birlikte birbirine bağlandığı yapıyı oluşturmaktadır. Bu bakımdan bilgisayarların çok daha etkin kullanımı bakamından hayati bir önem taşımaktadır.

Özellikle de pek çok farklı şirket için bilgisayarların birbirine bağlanarak iletişim kurması büyük bir yarar sağlamaktadır. Bu sebeple Network ne işe yarar sorusu çok fazla sorulan ve yanıtı aranan başlıca soruların arasında kendisine yer bulmaktadır.

Birden fazla bilgisayarın birbirine bağlanarak bilgi alış verişine olanak sağlayan network sayesinde , yapısal olarak bilgisayar üzerinde gerçekleşen sayısız işlemin çok daha etkin bir biçimde, ortak bir çatı altında gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Bu kapsamda network ne işe yarar ve nasıl kullanılır sorularının birden fazla yanıtı olup şu şekilde verilmektedir:

  • Networ bilgisayarlar arası bilgi paylaşımını sağlar

    – Yazılım ve donanım paylaşımını mümkün hale getirir,

class=”cf”>
– Şirket içi destek kolaylığı sağlar,

  • Merkezi yönetim olanağı sağlar

Network ile alakalı olarak merak edilen bir başka önemli konu ise network nasıl kurulur olmaktadır. Network kurulumunun mümkün olması için belli başlı bazı protokollere gereksinim duyulur. Bu protokoller doğrultusunda network kurulur ve bu sayede bilgisayarların birbirleri ile bağlantıya girmesi sağlanır.

Network Kurulumu ve Önemi Hakkında Bilgi

Networkte büyük öneme sahip olan protokoller ise uyulması gereken kurallar dizisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda protokoller ele alınmak suretiyle, belirlenmiş durumda olan bilgisayarların sistemleri bir araya getirilerek bağlanır. Mevcut durumdaki bu protokoller, bir insan için dil ne kadar büyük önem taşıyor ise bilgisayar adına da protokoller o ölçüde büyük önem taşımaktadır. Bu protokoller sayesinde bilgisayarların donanımı üzerinden belirlenmiş olan yapılar, bir araya getirilerek ortak bir şekilde çalışma olanağı elde edebilmektedir.

class=”cf”>
Network ağ kurulumunun sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için belirli aşamalar ile ilerlenmesi gerekmektedir. Network kurulumu yapılırken izlenen aşamalar ise şu şekildedir:

  • Network ağ kurulumu gerçekleştirilmeden önce, alt yapı ve gereksinimleri analiz edilir.

  • Kurulum çalışmalarına başlanılmadan önce o anki gereksinimlerin beraberinde, ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek gereksinimler de göz önünde bulundurulur.

  • Gerekli alt yapı çalışmalarının belirlenmesinin ardından; yazılım, donanım ve destek manasında problemsiz ilerleyebilecek bir sistem meydana getirilir.

class=”cf”>
– Ağ kurulumu esnasında, donanımsal gereksinimlerim kalitesi ve yerleşimi çok büyük önem taşır. Bundan dolayı kablolu olan kurulumlar için, kablo uzunlukları, switchlerin dayanıklı yapıda olması ve herhangi bir problem oluşturmayacak biçimde konumlandırılması gerekmektedir.

  • Belirlenen gereksinimler kapsamında, network ağ kurulumu konusunda uzman olan kişiler tarafından kurulum işlemi gerçekleştirilir.
  • Gerçekleştirilen kurulumun sonrasında her bilgisayar tek tek kontrol edilir ve problem olan cihazlar ile alakalı olarak gerekli çalışmalar yürütülür.

class=”cf”>
Network günümüzde vazgeçilmez unsurların başında gelmektedir. Bu sebeple tartışılmayacak bir öneme sahiptir. Hatta modern şirketlerin varlığını sürdürebilmesi adına hayati bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Kaynak: Hürriyet