Patent Nedir Ve Nasıl Alınır? Patent Başvurusu Yapma Ve Sorgulama Hakkında Bilgi

class=”cf”>
Fakat patent alma aşamasına gelindiğinde ne yapılacağı pek çok kişi tarafından tam olarak bilinemiyor. İşte, bununla alakalı olarak patentin ve patent hakkının ne olduğunun anlaşılması ve patent alma aşamalarını bilmek, yapılmış olan buluşu korumanın en bilinçli bir yolu olmaktadır.

Patent Nedir?

Patent başvurusu esnasında ve en önemli aşama buluşu yapan bireyin Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulunulması ve patent araştırması yapması gerçekleştirmesidir. Eğer yapılmış durumda olan buluş fayda sağlıyor ise ve kendini diğerlerinden ayırıyorsa, başvurunun onay alma olasılığı daha da artar.

”Patent nasıl alınır?” Şeklindeki sorusunun yanıtını aşağıda adım adım verilmektedir. Bunlar:

  • İlk olarak Türk Patent ve Marka Kurumu başvurusu yapılmalıdır.

  • Sonraki süreçte Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından araştırma raporu verilmelidir.

class=”cf”>
– Son olarak araştırma raporu yayınlanması gerekir.

  • Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent inceleme raporu verilir.
  • Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından uygun görülmesi durumunda patent belgesi verilir.

Patent başvuru sürecinde patent ile alakalı aday olan buluşun hangi kapsama bağlı olarak koruma altına alınacağına karar verilir. Örneğin; yalnızca ülkemizi kapsayacak biçimde koruma talebi mi olacak yoksa uluslararası geçerliliğe sahip durumda olan bir patent hakkı mı olacak, bunun belirlenmesi gerekir.

Eğer Türkiye’yi kapsayan nitelikte bir patent hakkı talep edilir durumdaysa, Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunuluyor iken; Avrupa’yı kapsayacak biçimde patent hakkı talep edilmesi durumunda Avrupa Patent Ofisi’ne başvuruda bulunulması gerekir.

Patent Nasıl Alınır?

Patent alınması için, patent başvurusunu gerçekleştirmek amacıyla Türk Patent Enstitüsü’ne dilekçe ve başvuru yapılması için ödenen bedelin dekontu teslim edilir. Fakat yapılan başvuru dilekçesi hazırlığı oldukça titiz olmalıdır. Peki, bu aşamada patent başvurusunda hangi bölümlerin yer alması gerekir?

Buluşun özeti: Başlangıç amacıyla var olan buluşunuzun konusu ve üzerinde gerçekleştirmiş olduğunuz gelişmeler ile alakalı kısa bir özete yer verilmelidir.

Tarifname: Gerçekleştirilmiş olan buluşa ait en detaylı bölümdür. Tüm detaylara burada yer verilebilir. Mevcut buluşa benzer bir buluş var ise, sizin tarafınızdan yapılmış olan buluşun onlardan farkı nedir, bunlara değinilmelidir. Bu buluşun diğerlerine göre avantajlı yönlerini, buluşun nelere çözüm getirebileceğini, teknolojik sahada sunacağı yenilikleri yazılı bir biçimde ve ayrıntılarıyla anlatılabilir.

class=”cf”>
Tarifnamenin uzman olan bir kimse tarafından hazırlanması olası olumsuzlukların önüne geçecek bir etki yaratacaktır.

Teknik resim: Yapılmış olan buluşun siyah – beyaz taslak resimleri, parça ayrıntıları, eğer var ise buluşa ait parçaların isimleri ve teknik resim üzerinde numaralanmış biçiminden oluşur.

İşlemler: Bu kısımda eldeki buluşun koruma altına alınması için istenilen kısımları tane tane açıklanmalıdır. Bu buluşta tam olarak nelerin kopyalanması istenmiyor ise bu detayları içeren bu alan, başvurunuz için çok önemlidir. Bu kısım vesilesiyle buluş ile ilgili nelerin taklit edilmemesinin istendiği açık olarak belirtmiş olur.

class=”cf”>
Evraklar: Resmi nitelikteki kurumların patent başvurusu esnasında gerekli gördüğü diğer tüm evraklardan oluşur. Buluş sahinin dilekçesinin yanında bulunması gereken başvuran firma yahut bireye ait bilgiler, buluşun sahibine ait bilgileri ve vekaletname gibi bilgileri içeren evraklardan oluşur.

Başvuru için gerekli olan tescil dosyası eksiksiz olarak tamamladıktan sonra patent başvurusunu gerekli kurumlara iletmek için hazır duruma gelinir.

Patent Başvurusu Yapma ve Sorgulama Hakkında Bilgi

Patent başvurusu yapılırken bu sürecin öncesinde yapılmış olan buluşun bir benzerinin daha önce yapılmamış olduğundan emin olunması çok önemli bir konudur. Bundan dolayı ince eleyip sık dokumak oldukça büyük bir önem barındırır. Bu noktada patent sorgulama/araştırma devreye girmektedir.

class=”cf”>
Bu yöndeki detaylı araştırmayı uzman kişi yahut kuruluşlarla birlikte yürütmek hata olasılığını da en aza indiren bir etki yaratacaktır. Bu sebeple alanında uzmanlığı olan bir vekil ile tescil süreci takip edebilir ve böylelikle patent hakkı süreci hızlandırılabilir.

 

Kaynak: Hürriyet