Ünsal Ban’ın 35 milyonluk THK vurgunu! THK’nın arsasını usulsüz sattı – SON TV

THK Üniversitesi’nin Ankara Yenimahalle’deki arazisi Ünsal Ban yönetiminde 2013 yılında ihale ile AL-KA İnşaat’a satıldı. İhaleyi kazanan firma, Ankara İnşaat ile THK Üniversitesi’nden alınan araziye Wings Ankara iş merkezini inşa etti. 2015’te 250’ye yakın ofis ve dükkanın satışa başlandığı Wings Ankara’da 2016’da faaliyete geçti. Söz konusu arsanın 2013’te yapılan inşaat sözleşmesi ile AL-KA İnşaat’a devredilirken, kat karşılığı sözleşmesinin dönemin üniversitesi mütevelli heyeti başkanı Osman Yıldırım tarafından imzalandığı, üniversite tarafından kat karşılığı inşaat işinin ihale ile yaptırılacağı belirtilmesine rağmen herhangi bir ihale komisyonu kurulmadan ve ihale yapılmadan Yıldırım tarafından Murat Akça’ya tapu işlemlerinin yürütülmesi konulu özel vekaletname verildiği belirlendi.

Ünsal Ban'ın 35 milyonluk THK vurgunu! THK'nın arsasını usulsüz sattı - SON TV

20 MİLYONLUK ARSA 7 MİLYONA SATILDI

İhale sonucunda sözde ihale sonucu adi yazılı şekilde yasaya aykırı olarak imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesi sonucunda yüklenici AL-KA firmasına 29 dükkan ve en değerli 143 ofis nitelikli bağımsız bölümler verilirken, üniversiteye ise yalnızca 70 ofis nitelikli bağımsız bölüm bırakıldı. Ekspertiz raporlarında 2013’te piyasa değeri 20 milyon lira olan arsanın 2015’te 7 milyon lira bedelle satılmasının kurum zararına ve müteahhit lehine fahiş bir gelir teminine yol açtığı değerlendirmesi yapıldı. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin resmi şekle aykırı olarak adi yazılı yapılmış olduğundan en başından geçerli olmadığı, taraflar arasında görünürde yapılan işlem ile gerçek işlem arasında ortaya çıkan farkın fahiş olması nedeniyle kurumun o dönemdeki yetkililerinin görevi açıkça kötüye kullandığı ve kurum zararına neden olduğu, yüklenicilerin bu duruma vakıf olduğu ve edimler arasında ortaya çıkan fahiş orantısızlık konusunda önemli rolünün olması ve Murat Akça’ya verilen vekaletin sahtecilik yoluyla alınması, bu sahte vekaletnameye dayanılarak yapılan işlemlerin de geçersiz olması nedeniyle Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından bağımsız bölümlere ait tapuların iptali gerektiği ifade edildi.

Ünsal Ban'ın 35 milyonluk THK vurgunu! THK'nın arsasını usulsüz sattı - SON TV

35 MİLYON LİRALIK KASITLI ZARAR

Kararda, kat karşılığı inşaat sözleşmesi sonrası mimari projede üniversiteye bırakılan 70 bağımsız bölümün de 2015’te 7 milyon lira bedelle Ankara İnşaat firmasına satıldığı, bu satışa ilişkin ihalenin de usulsüzlükler barındırdığı kaydedildi. İhaleye teklif veren bir kısım firma adreslerinin de aynı olduğunun görüldüğü ifade edilen kararda, satış ilanlarının 30 Ocak ve 16 Şubat 2015’te kurumun internet sitesinde yayınlanmış görünmesine rağmen web sunucusu veritabanı incelesi ile satış ilanlarının 27 Mart’ta geçmişe dönük olarak sisteme girilmiş olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Kararda buna göre de teklif veren firmaların bu bilgiyi el altından aldıklarının anlaşıldığı, dolayısıyla üniversitenin hem kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdinden hem de 70 adet bağımsız bölüm satışından söz konusu tarihte en az 35 milyon lira kasten zarara uğratıldığı belirtildi.

Ünsal Ban'ın 35 milyonluk THK vurgunu! THK'nın arsasını usulsüz sattı - SON TV

YETKİSİZ MAHKEMEDEN ŞAŞIRTAN KARAR

Ünsal Ban ve Osman Yıldırım’ın THK Üniversitesi arsasından yaptığı vurguna ilişkin planlı ve organize bir hareketle çok yüksek miktarda kurum zararına sebep olan sorumlular hakkında Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Kamu zararının giderilmesi amacıyla Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde de dava açılmasının ardından, Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi yetkisiz olmasına rağmen fahiş fiyatlarla işlem yapılması nedeniyle Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin tapu iptali kararını tedbiren durdurdu.

KAYNAK: SABAH

Kaynak: SON TV