AYM cep telefonu kayıtlarını müşteriye vermeyen operatörü haksız buldu – SON TV

Anayasa Mahkemesi, kullanılan telefon hattına ait geçmiş kayıtların hat sahibiyle paylaşılmaması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı. Başvurucu Ümit Eyüpoğlu, kullandığı telefon hattına ait 2014-2015 yıllarının internet verilerini, log kayıtlarını, telefonunun IMEI bilgilerini, Hot Spot kullandığı tarih bilgisini müşterisi olduğu iletişim şirketinden istedi. İletişim şirketi, başvurucunun söz konusu taleplerini bu bilgilerin 5 yıl boyunca kayıtlarında saklandığını ancak mahkeme isterse bu bilgileri/verileri paylaşabileceklerini belirterek Eyüpoğlu’nun talebini reddetti. Bunun üzerine Ümit Eyüpoğlu, tüketici mahkemesinde dava açtı ancak mahkeme yapılan inceleme sonucunda davanın reddine karar verdi. Başvurucunun istinaf başvurusu da bölge idare mahkemesince esastan reddedildi.

MAHKEMELER REDDEDİNCE YÜKSEK MAHKEMEYE GİTTİ

Bunun üzerine Eyüpoğlu, talebinin reddedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunması isteme hakkı ile bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme ve bu verilere erişme hakkının Anayasal bir güvence olduğunu belirterek, “Yapılan yargılama neticesinde davanın esasının incelenmediği somut başvuruda ise başvurucunun kişisel verilerine erişmesini Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının gerekliliklerine uygun olarak sınırlayan veya engelleyen herhangi bir sebep gösterilmediği gibi böyle bir müdahaleyi haklı kılabilecek ilgili ve yeterli bir gerekçe de ortaya konulmamıştır. Nitekim mahkemelerce gerek kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanun hükümleri gerekse de davalı şirketin bu verilere erişim sağlaması yönünden ilgili mevzuat çerçevesinde ne gibi yükümlülükleri olduğu yargılama sürecinde tartışılmamış, bu hususlar açıklığa kavuşturulmamıştır. Sonuç olarak mevcut başvuruda başvurucunun bu anayasal güvencelerden yararlanabilmesini sağlayabilecek nitelikteki açtığı davanın esasının incelenmemesi teorik olarak mevcut olan bir hukuk yolunun işlevsiz kalmasına yol açmıştır” değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme, açıklanan gerekçelerle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkıyla bağlantılı etkili başvuru hakkının edildiğine karar verdi.

KAYNAK-SABAH

Kaynak: SON TV