YARSAV üyeliği FETÖ ile iltisak ve irtibatına yönelik destekleyici unsur kabul edildi – SON TV

Davacı, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin davayı reddeden Danıştay 5. Dairesi’nin kararını temyiz etti. Danıştay’a verilen temyiz dilekçesinde; 667 sayılı KHK uyarınca meslekten çıkarılması nedeniyle dava konusu işlemin yetki unsuru yönünden hukuka aykırı olduğunu, YARSAV Derneğine üye olmasının işleme gerekçe yapılamayacağını kaydetti.

Danıştay 5. Dairesi kararında; davacının telefonunda ByLock uygulamasının yüklendiği, alınan tanık beyanları kapsamında davacının örgüt içinde yer aldığı, örgüt hiyerarşisi içerisinde abi konumunda olduğu, örgüt içerisinde yer alan yargı mensuplarının çocuklarının eğitimlerinden mesul olduğuna vurgu yapıldı ve meslekten çıkarılmasına ilişkin davayı reddetti.
Kararda ayrıca davacının FETÖ ile süregelen bir ilişki içerisinde olduğu sonucuna varıldığına vurgu yapılarak, YARSAV üyeliği ile uluslararası bir sivil toplum kuruluşundan organize bir şekilde maddi yardım talebinde bulunmasının ise FETÖ ile iltisak ve irtibatına yönelik destekleyici bir unsur olduğu belirtildi.
Danıştay 5. Dairesi kararında; davacının, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu ve bu nedenle demokratik anayasal düzene sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği, dava konusu kararlarla özel hayatına saygı hakkına yapılan müdahalenin AİHS ve Anayasa anlamında durumun gerektirdiği ölçüde bir tedbir niteliğinde olduğu anlaşıldığından, dava konusu kararlarda hukuka aykırılık görülmediği kaydedildi.
Davacı Danıştay 5. Dairesi’nin kararını temyiz etti. Dosyayı inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 5. Dairesi’nin kararını onadı.

Kaynak: SON TV