“Yargıtay Etik Şeffaflık ve Güven Projesi”kapanış sempozyumu gerçekleştirildi – SON TV

Yargıtay ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen “Yargıtay Etik Şeffaflık ve Güven Projesi”kapanış sempozyumu Yargıtay’ın Ankara İncek’teki kampüsünde gerçekleştirildi.

“Yargıtay Etik Şeffaflık ve Güven Projesi”kapanış sempozyumu gerçekleştirildi - SON TV

Sempozyumun açış konuşmasını Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca yaptı. Akarca konuşmasında, insanlığın ortak değerlerinin yaşatılması, içeriğinin zenginleştirilmesi ve insan odaklı bir yaklaşımla bu değerlerin uygulanmasının ve güvence altına alınmasının yüksek mahkemenin görevleri arasında yer aldığını, Yargıtay Etik Şeffaflık ve Güven Projesinin bu vizyonla yürütüldüğünü ifade etti.

Etik değerler üzerinde yükselen ve halkın güven duyduğu bir yargı sistemi oluşturmanın ön koşulunun, toplumda “ortak bir yargı etiği bilinci” geliştirilmesine bağlı olduğunu belirten Akarca, “İşte bu nedenle yargı etiğinin yaygınlaştırılmasına büyük önem veriyoruz” dedi. Akarca ayrıca, proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde görev alan ve katkı sağlayan uzmanlara, akademisyenlere ve Yargıtay mensuplarına teşekkür etti.

UNDP Mukim Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner de bir konuşma yaptı. Proje çıktılarının sunumunu ise, Proje Başdanışmanı Nihal Jayawickrama (çevrimiçi) ve Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Saldırım gerçekleştirdi.

Sempozyumun oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkanvekilleri Eyüp Yeşil ve Adem Albayrak yaptı.

Proje faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası etkilerinin katılımcılarla birlikte değerlendirilmesi, bu değerlendirme sonucunda gerçekleştirilen reformların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yaygınlaştırılması amacıyla gelecekte neler yapılabileceğine dair önemli adımların atılması amaçlanan sempozyumun ilk oturumunda Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Eyalet Mahkemeleri Merkezi Başkanvekili Jeffrey Apperson, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin Göktaş, ikinci oturumunda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi üyesi Dudu İrem Toros, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnayet Aydın ve Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Boztosun Odman sunum yaptı.

Yargıtay Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyuma, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Danıştay Başsavcısı Nevzat Özgür, Danıştay Başkanvekili Mahmut Vural, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Ergün Şahin, Avrupa Konseyi Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Pınar Başpınar ile Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hakimleri, Cumhuriyet savcıları, Yargıtay personeli, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Türkiye Adalet Akademisinin temsilcilerinin yanı sıra proje faaliyetlerinde görev alan uzman ve akademisyenler de katıldı.

Kaynak: SON TV