THY’den Flaş Açıklama. Başkanlıklar kapatıldı; atamalar gerçekleşti – Airline Haber

Türk Hava Yolları’nda Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat atandıktan sonra İcra Komitesinin aldığı atama ve organizasyon değişiklik kararlarını açıklandı.

Alınan kararlarda İcra Komitesine bağlı Özel Büro Başkanlığı ve Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığına bağlı Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanlığı kapatıldı.

İcra Komitesine bağlı Kurumsal İletişim Başkanlığı ise Genel Müdür Pazarlama ve Satış Yardımcılığı’na bağlandı.

İşte İcra Komitesinin almış olduğu o kararlar ;

Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

İcra Komitesinin aldığı atama ve organizasyon değişiklik kararlarını aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

Organizasyonel yapıda;

Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanlığı’nın kapatılmasına,

Özel Büro Başkanlığı’nın kapatılmasına,

Kurumsal İletişim Başkanlığı’nın Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcılığı’na bağlanmasına,

Satış Başkanlığı (1.Bölge) bünyesinde Satış Analiz ve Online Kanallar Başkan Yardımcılığı ihdas edilerek Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcılığı’na doğrudan bağlı Satış Analiz ve Projeler Destek Müdürlüğü’nün Satış Analiz ve Online Kanallar Başkan Yardımcılığı’na bağlanmasına,

Online Satış Çözümleri Başkan Yardımcılığı’nın kapatılmasına, alt kadrolarının Satış Analiz ve Online Kanallar Başkan Yardımcılığı’na bağlanmasına,

Satış Başkan Yardımcılığı (Orta Doğu ve Kıbrıs)’ın alt kadrolarıyla Satış Başkanlığı (2.Bölge)’ye bağlanmasına,

Satış Başkan Yardımcılığı (Kuzey Afrika)’nın Satış Başkan Yardımcılığı (Afrika)’na tadil edilmesine,

Satış Başkan Yardımcılığı (Sahra Altı Afrika) kapatılarak alt kadrolarının Satış Başkan Yardımcılığı (Afrika)’na bağlanmasına,

Satış Başkan Yardımcılığı (Orta Avrupa)’nın Satış Başkan Yardımcılığı (Orta ve Kuzey Avrupa)’na tadil edilmesine,

Satış Başkan Yardımcılığı (Kuzey Avrupa)’nın kapatılmasına, bünyesinde bulunan Rusya, Beyaz Rusya, Letonya, Estonya ve Litvanya Müdürlüklerinin Satış Başkanlığı (1.Bölge)/Satış Başkan Yardımcılığı (Doğu Avrupa ve Balkanlar)’na bağlanmasına, Birleşik Krallık, İrlanda, Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya Müdürlüklerinin Satış Başkanlığı (1.Bölge)/ Satış Başkan Yardımcılığı (Orta ve Kuzey Avrupa)’na bağlanmasına,

Dağıtım Başkan Yardımcılığı’nın, Gelir Yönetimi Başkan Yardımcılığı (Sistem ve Dağıtım)’na tadil edilerek Gelir Yönetimi Başkanlığı’na bağlanmasına,

Gelir Yönetimi Başkan Yardımcılığı (Ticari) ihdas edilerek, tüm Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürlüklerinin Gelir Yönetimi Başkan Yardımcılığı (Ticari)’na bağlanmasına,

Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürlüğü (Sahra Altı Afrika)’nün Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürlüğü (Afrika)’ne tadil edilmesine,

Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürlüğü (Kuzey Afrika)’nün kapatılmasına ve alt kadrolarının Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürlüğü (Afrika)’ne bağlanmasına,

Kurumsal Satış ve Pazarlama Müdürlüğü (Yurt Dışı)’nün Kurumsal Satış Müdürlüğü’ne tadil edilerek Satış Başkanlığı (2. Bölge)’na bağlanmasına,

Kurumsal Satış ve Pazarlama Müdürlüğü (Yurt içi)’nün kapatılarak alt kadrolarının Kurumsal Satış Müdürlüğü’ne bağlanmasına,

Kurumsal Satış ve Pazarlama Müdürlüğü (Global Anlaşmalar)’nün Kurumsal Satış Müdürlüğü (Global Anlaşmalar)’ne tadil edilerek Satış Başkanlığı (2. Bölge)’na bağlanmasına,

Kurumsal Satış Raporlama Müdürlüğü’nün kapatılmasına, alt kadrolarının Satış Analiz ve Projeler Destek Müdürlüğü’ne bağlanmasına,

Yolcu Hizmetleri Sistem Yönetimi Müdürlüğü’nün kapatılarak alt kadrolarının Genel Dağıtım Sistemleri Müdürlüğü’ne bağlanmasına,

Biletleme Sistem Yönetimi Müdürlüğü’nün kapatılarak alt kadrolarının Rezervasyon Sistem Yönetimi Müdürlüğü’ne bağlanmasına,

Çağrı Merkezi Yönetimi Müdürlüğü’nün Pazarlama Başkanlığı / Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcılığı’na bağlanmasına,

Yatırım Yönetimi Başkanlığı bünyesinde bulunan Bilgi Analiz ve Raporlama Müdürlüğü’nün kapatılmasına, alt kadrolarının Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanlığı bünyesinde bulunan Yönetim Muhasebesi Müdürlüğü’ne bağlanmasına,

Marka Müdürlüğü’nün Pazarlama Başkanlığı / Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcılığı’na bağlanmasına,

Finans Başkanlığı bünyesinde bulunan Akaryakıt Müdürlüğü’nün Yer İşletme Başkanlığı’na bağlanmasına,

Protokol Müdürlüğü’nün Mali ve İdari İşler Müdürlüğü’ne tadiline,

Abu Dabi Müdürlüğü’nün şefliğe tadil edilerek Dubai Müdürlüğü’ne bağlanmasına,

Selanik Müdürlüğü’nün şefliğe tadil edilerek Atina Müdürlüğü’ne bağlanmasına,

karar verilmiştir.

Organizasyonel değişiklikler ve yeni görevlendirmelerle birlikte;

 1. Sn. Murat BAŞ’ın Yatırım Yönetimi Başkanı olarak atanmasına,
 2. Sn. Rıdvan Mert YÜZSEVER’in Üretim Planlama Başkanı olarak atanmasına,
 3. Sn. Mahmut YAYLA’nın Satış Başkanı (2.Bölge) olarak atanmasına,
 4. Sn. Arif Ali GEZMİŞOĞLU’nun Pazarlama Başkanı olarak atanmasına,
 5. Sn. Rafet Fatih ÖZGÜR’ün Kurumsal İletişim Başkanı olarak atanmasına,
 6. Sn. Serdar ÖZKAN’ın Gelir Yönetimi Başkan Yardımcısı (Sistem ve Dağıtım) olarak atanmasına,
 7. Sn. Burak NAİBOĞLU’nun Gelir Yönetimi Başkan Yardımcısı (Ticari) olarak atanmasına,
 8. Sn. Ali Fuat KAZANCI’nın Satış Analiz ve Online Kanallar Başkan Yardımcısı olarak atanmasına,
 9. Sn. Aşkın CANTİMUR’un Satış Başkan Yardımcısı (Orta Doğu ve Kıbrıs) olarak atanmasına,
 10. Sn. Fuat FIRAT’ın Satış Başkan Yardımcısı (Orta ve Kuzey Avrupa) olarak atanmasına,
 11. Sn. Cemal KAYA’nın Satış Başkan Yardımcısı (Afrika) olarak atanmasına,
 12. Sn. Sedat ORMAN’ın Satış Başkan Yardımcısı (Doğu Avrupa ve Balkanlar) olarak atanmasına,
 13. Sn. Melih ÖZTÜRK’ün Slot Koordinasyon Müdürü olarak atanmasına,
 14. Sn. Osman YURTTADUR’un Kurumsal Satış Müdürü olarak atanmasına,
 15. Sn. Mehmet Ertuğrul AKTAN’ın Kurumsal Satış Müdürü (Global Anlaşmalar) olarak atanmasına,
 16. Sn. Emrah Çağlar DELEN’in Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürü (Asya ve Uzak Doğu) olarak atanmasına,
 17. Sn. Emre ARPA’nın Kampanya Yönetimi ve Müşteri Analitiği Müdürü olarak atanmasına,
 18. Sn. Mustafa İsmail MÜCAHİTOĞLU’nun Müşteri Deneyimi Müdürü olarak atanmasına,
 19. Sn. Ramazan YAŞA’nın Müşteri İlişkileri Müdürü olarak atanmasına,
 20. Sn. Ayşe Salcan ARSLAN’ın Miles & Smiles Program Yönetimi Müdürü olarak atanmasına,
 21. Sn. Yunus ÖZLEYEN’in Sponsorluk Yatırımları ve Yayınlar Müdürü olarak atanmasına,
 22. Sn. Mehmet AKAY’ın Singapur Müdürü olarak atanmasına,
 23. Sn. Veysel SERDAR’ın Venedik Müdürü olarak atanmasına,
 24. Sn. Yavuz AKKAYNAK’ın Atina Müdürü olarak atanmasına,
 25. Sn. Emre İSMAİLOĞLU’nun New York Müdürü olarak atanmasına,
 26. Sn. Mehmet ZİNGAL’ın Dubai Müdürü olarak atanmasına,
 27. Sn. Hasan DEMİR’in Doha Müdürü olarak atanmasına,
 28. Sn. Cemil ÇİLOĞLU’nun Roma Müdürü olarak atanmasına,
 29. Sn. Dinçer EROĞLU’nun Vilnius Müdürü olarak atanmasına,
 30. Sn. Kadir COŞKUN’un Başkan Yardımcısı (Gelir Muhasebe) olarak atanmasına,
 31. Sn. Mehmet Fatih KORKMAZ’ın Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak atanmasına,
 32. Sn. Ömer DERE’nin Antalya İstasyon Müdürü olarak atanmasına, karar verilmiştir.

Görevi devredecek yöneticilerimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, organizasyonel değişiklikler ile yeni görevlendirmelerin, Ortaklığımıza ve çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla.

Kaynak: Airline Haber