THY Teknik A.Ş.’de Yine Havanda Su Dövüldü – Airline Haber

Özçelik – İş Sendikası Yetkilileri ile Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. İşveren vekilleri arasında 28.09.2021 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili olarak 26.11.2021 günü saat 10:30’da yapılan toplantı neticesinde taraflar 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesine ilişkin uzlaşma sağlayamamış ve uyuşmazlık tutanağı tutulmuştur.

Uyuşmazlık konusu olan maddeler aşağıdaki gibidir;

UYUŞMAZLIK KONUSU OLAN MADDELER

MADDE  NO MADDE BAŞLIĞI
Madde 8 SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ
Madde 11 SENDİKAL İZİNLER
Madde 28 TUTUKLULUK, GÖZETİM ALTINA ALINMA VE MAHKUMİYET HALİNDE  FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA
Madde 32 ÜCRET VE ÜCRET ZAMLARI
Madde 33 VARDİYA (VEYA POSTA) PRİMİ
Madde 40 ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜ ÜCRETİ
Madde 49 VARDİYA DEĞİŞİMİ
Madde 50 KADRO POZİSYONUNDA ÇALIŞTIRMA
Madde 55 SAĞLIK ÜNİTELERİ
Madde 61 MAZERET İZNİ
Madde 64 ÖLÜM İZNİ
Madde 68 NAKİL İZNİ
Madde 69 HASTALIK İZİNLERİ
Madde 72 ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER
Madde 74 EVLENME YARDIMI
Madde 75 SOSYAL YARDIM
Madde 76 İŞYERİNE GETİRİP GÖTÜRME
Madde 77 KREŞ YARDIMI
Madde 78 DOĞUM YARDIMI
Madde 79 SEYAHAT YARDIMI
Madde 80 ÖLÜM YARDIMI
Madde 81 İŞ KAZASI, MALULİYET VE ÖLÜM
Madde 85 HASTALIK HALİNDE NAKİL
Madde 99 EĞİTİM
Madde 101 10.0. TEKNİSYEN İŞ GRUBUNA İNTİBAK
Madde 102 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ VE YÜRÜRLÜĞÜ
Geçici Madde 1 FARKLARIN ÖDENMESİ
Geçici Madde 2 SENDİKA AİDAT FARKI
MADDE  NO MADDE BAŞLIĞI
YURTDIŞI MERKEZ TAYİNLİ SENDİKALI PERSONELE AİT HÜKÜMLER
Madde 69 HASTALIK İZİNLERİ
Madde 74 EVLENME YARDIMI
Madde 75 SOSYAL YARDIM
Madde 78 DOĞUM YARDIMI
Madde 80 ÖLÜM YARDIMI
Madde 81 İŞ KAZASI, MALULİYET VE ÖLÜM
Ek-1 KIDEM ÜCRET CETVELİ
Ek-2 İŞ TAZMİNATLARI CETVELİ
Ek-3 VARDİYA PRİMİ CETVELİ
Madde Ek-I ENGELLİ PERSONEL İZNİ
Madde Ek-II MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
Madde Ek-III SINAV KURULU
Madde Ek-IV SÖZLEŞME PRİMİ
Madde Ek-V UZAKTAN ÇALIŞMA
Madde Ek-VI HAT BAKIM PRİMİ
Madde Ek-VII KADEME İLERLETİLMESİ
Madde Ek-VIII

Madde Ek-IX

ISGC UZMANLIK PRİMİ

KİMYASAL RİSK PRİMİ

ÖZÇELİK İŞ SENDİKASI

Kaynak: Airline Haber