THY GENEL KURULU YAPILAN ATAMALARI ONAYLADI – Airline Haber

 </p><img class="alignleft size-full wp-image-12" style="padding-left: 12px;" src="https://149572917.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2022/02/Ukrayna-Rusyanin-kaybi-30dan-fazla-tank-130-zirhli-arac-7.gif" alt="" width="1153" height="90"/>

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı’nın 2021 yılı hesap ve faaliyetlerine ait olağan genel kurul toplantısı dün THY Genel Yönetim Binası’nda yapıldı.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan genel kurulda, daha önce Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı’na ve Yönetim Kurulu’na yapılan atamalar genel kurulun tensibine sunularak kabul edildi.

Gündem gereği açılışı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat yaptı ve toplantı başkanlığı oluşturuldu. Ardından 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve daha sonra oylanarak tasdik edildi.

Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2021 yılı Denetim Raporlarının okunmasından sonra, 2021 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere ve tasdik edildi. 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı geçmiş Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunularak oy çokluğuyla kabul edildi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, genel kurul sonrası yazarımız Musa Alioğlu’na bilgi verdi.

2021 yılı Kar Payı Dağıtımı’na ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul’un tasvibine sunularak kabul edildi.

Genel kurulun devamında THY’nin önceki Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Mehmet İlker AYCI’nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Ahmet BOLAT’ın, Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Görkem AKSOY’un istifası nedeniyle boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet KADAİFÇİLER’in ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Mehmet Muzaffer AKPINAR’ın istifasıyla boşalan bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Şekib AVDAGİÇ’in Yönetim Kurulu tarafından seçilmesi Genel Kurul’un tasvibine sunularak oy çokluğuyla kabul edildi.?

Daha sonra Türk Ticaret Kanunu’nun 399-400 maddeleri uyarınca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi yapıldı.? Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi gereğince Ortaklığın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat konusunda hissedarlara bilgi verildi. Aynı şekilde, 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verildi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlendi.

Genel Kurula bilgi veren Ahmet Bolat Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle değişen şartlara göre tedbir aldıklarını belirterek “THY dünya çapında şirket olma iddiasını sürdürecektir. Her konuda yoğun bir çalışma yaparak THY’yi daha yüksek noktaya taşımak en önemli hedefimizdir.

Kamuoyunda konuşulan her konuda zaman içinde çözümler üreteceğiz.” diye konuştu.

Musa ALİOĞLU/İSTANBUL

sefa

 
THY GENEL KURULU YAPILAN ATAMALARI ONAYLADI - Airline Haber

THY GENEL KURULU YAPILAN ATAMALARI ONAYLADI - Airline Haber

Kaynak: Airline Haber