SHGM Açıkladı. Eğitim uçaklarına kamera takılacak – Airline Haber

 </p><img class="alignleft size-full wp-image-12" style="padding-left: 12px;" src="https://149572917.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2022/02/Ukrayna-Rusyanin-kaybi-30dan-fazla-tank-130-zirhli-arac-7.gif" alt="" width="1153" height="90"/>

 

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü, pilot lisansı almak için yapılan eğitim uçuşlarında kullanılan uçaklara kamera takılacağını açıkladı.

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü, pilot lisansı almak için yapılan eğitim uçuşlarında kullanılan uçaklara kamera takılacağını açıkladı. Kamerayla kaza ve ciddi olaylarının sebeplerinin tespit edilmesi sağlanacak.

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bugün resmi internet sitesinden “UOD-2021/3 Hava araçlarına görüntü kayıt sistemi takılması” konulu bir genelge yayımladı. Genelgeye göre pilot lisansı almak için yapılan eğitim uçuşlarına kullanılan uçaklara kamera takılarak, yaşanan hava aracı kaza/ciddi olay ve olaylarının sebeplerinin tespit edilmesinde kolaylık sağlanacak ve eğitim kalitesinin arttırılmasına yardımcı olunacak.

Bu Genelge, pilotaj eğitim uçuşu icra eden eğitim kuruluşlarını (ATO,DTO) ve PPL lisansı ile uçuş icra eden kişilerin kullandığı hava araçlarının bağlı olduğu işletmeleri kapsayacak. Eğitim uçaklarına takılacak olan kameralar genel ortam kaydı yapabilecek şekilde olacak.

Kayıt altına alınacak uçuşların arşivlenmesi 4 ay süre ile eğitim kuruluşları tarafından yapılacak. Uçuş yapacak pilot ve pilot adaylarına uçakta kamera kaydı alındığına dair imza karşılığında bilgilendirme yapılacak ve bu bilgilendirmeler ilgili pilotların dosyalarında saklanacak.

Konu: HAVA ARAÇLARINA GÖRÜNTÜ KAYIT SİSTEMİ TAKILMASI

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 -(1) Bu Genelgenin amacı, pilot lisansı almak için yapılan eğitim uçuşlarında
kullanılan hava araçlarına kamera takarak/konumlandırarak, yaşanan hava aracı kaza/ciddi olay ve
olaylarının sebeplerinin tespit edilmesinde kolaylık sağlamak, eğitim kalitesinin arttırılmasına destek
olmak ve benzer kazaların yaşanmaması için alınması gereken tedbirleri en kısa zamanda
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 -(1) Bu Genelge, pilotaj eğitim uçuşu icra eden eğitim kuruluşlarını (ATO,DTO)
ve PPL lisansı ile uçuş icra eden kişilerin kullandığı hava araçlarının bağlı olduğu işletmeleri
kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 -(1) Bu Genelge, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık
Kanunu’na, 15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4
numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 -(1) Bu Talimatta yer alan;
a) ATO: Onaylı Eğitim Organizasyonlarını,
b) CS-ETSO: Avrupa teknik standartları gereklilikleri için sertifikasyon özellikleri (Certification
Specifications for European Technical Standard Orders)
c) DTO: Beyan Edilmiş Eğitim Organizasyonlarını,
ç) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü,
d) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,
e) SHT-ORA: Uçuş Ekibi Organizasyon Gereklilikleri Talimatını,
f) PPL: Hususi pilot lisansını ifade eder.

Genel Esaslar
MADDE 5 -(1) Kaza/ciddi olay ve olayların incelenme sürecinin uzamasının önlenmesi ve
uçuş emniyetinin en kısa sürede sağlanması adına, pilotaj eğitim uçuşu icra edilen hava araçlarına ve
PPL lisansı ile icra edilen uçuşlarda kullanılan tüm hava araçlarına, uçuşun başlangıcından sonuna
kadar görüntü alabilen kamera sistemleri takılacak/konumlandırılacaktır.
(2) Takılacak olan kamera sistemleri uçakta bulunan kişileri ve uçuş kritik cihazların
değerlerini görebilecek şekilde konumlandırılacaktır.
(3) Takılacak/konumlandırılacak olan kamera sistemlerinin çözünürlüğü genel ortam kaydını
yapabilecek şekilde olacaktır.
(4) Yapılan her uçuştan sonra kayıt altına alınan uçuşların arşivlenmesi 4 ay süre ile ATO/DTO
ve işletmeler tarafından yapılacaktır.
(5) Uçuş yapacak pilot ve pilot adaylarına, uçakta kamera kaydı alındığına dair imza
karşılığında bilgilendirme yapılacak ve bu bilgilendirmeler ilgili pilotların dosyalarında saklanacaktır.

Uygulama
MADDE 6 -(1) Hava aracına takılacak kamera sistemi ile ilgili olarak;
a) Sisteme enerji sağlanması hava aracının kendi güç kaynaklarından ya da kamera bataryası ile
yapılacak ise entegrasyon işlemi yetkili kişi ve kurumlarca SHT-21 Talimatında bulunan esaslara göre
yapılacaktır. Yapılacak işlemin modifikasyon onayının alınması, hava aracının bağlı bulunduğu
ATO/DTO ve işletmeler tarafından sağlanacaktır.
b) Sisteme enerji sağlanmasının kamera bataryası ile yapılacak olması durumunda bataryanın
SHT-21 Talimatına ve CS-ETSO gerekliliklerini karşıladığına dair belgeler, modifikasyon onayı
alınması için Genel Müdürlüğe başvuru esnasında hava aracının bağlı bulunduğu ATO/DTO ve
işletmeler tarafından sunulacaktır.
c) Kameranın konumlandırılacağı yerin seçimi insan faktörleri göz önünde bulundurularak,
uçuş emniyetini etkilemeyecek şekilde yapılacaktır.
ç) Hava araçlarına 1 adet kamera takılması yeterli olacaktır.
d) Hava araçlarına kamera sisteminin takılması/konumlandırılması işlemi 30.08.2022 tarihine
kadar tamamlanacaktır.

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 7 -(1) Bu Genelge, yayınlandığı tarih itibari ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 8 -(1) Bu Genelge hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

SHGM Açıkladı. Eğitim uçaklarına kamera takılacak - Airline Haber

Kaynak: Airline Haber