ÖZÇELİK İŞ SENDİKASINDAN SADECE TEKNİK AŞ ÇALIŞANI ŞİKAYETCİ DEĞİL – Airline Haber

Özçelik-İş Sendikası Genel Disiplin Kurulu Üyeliğini sürdürürken, üyelikten düşürülüp yerine başka birinin getirdiğini öğrenen Adem Aslan, sendikanın genel merkez yönetimine noter aracılığıyla gönderdiği ihtarname ile hukuksuzluğun düzeltilmesini istedi. Kongrelerde ´doğal üye´ olarak oy hakları bulunan ve genel disiplin kurulu üyesi Aslan´ın, sendikanın kongreye hazırlandığı bir dönemde istifa etmeden ve görevine son verilmeden üyelikten düşürülmesi, seçime yönelik bir hamle olarak nitelendirildi. Sendika yönetiminin bu uygulamasının da disiplin suçunu oluşturduğu belirtiliyor.

Özçelik-İş Sendikası Genel Disiplin Kurulu Üyeliği yaparken, kendisinin yerine Sayım Karatepe adlı kişinin getirildiğini öğrenen Adem Aslan, sendikaya noter aracılığıyla gönderdiği ihtarname ile hukuksuzluğun düzeltilmesini istedi. Genel disiplin kurulu üyelerinin ´doğal üye´ olarak oy hakkının bulunurken, sendikanın kongreye hazırlandığı bir dönemde Aslan´ın, istifa etmeden sanki istifa etmiş ya da görevine son verilmiş gibi disiplin kurulu üyeliğinden düşürülerek, yerine Karatepe adlı kişi getirildiği ortaya çıktı. Sendikanın genel merkez yönetiminin belirlendiği genel kurulda ´doğal üye´ olarak oy hakları bulunan genel disiplin kurulu üyesi Aslan´ın, sendikanın kongreye hazırlandığı bir dönemde istifa etmeden ve görevine son verilmeden üyelikten düşürülmesinin, önümüzdeki günlerde yapılacak kongreye yönelik bir hamle olarak nitelendirildi. Sendika üyesi bir işçi, yönetiminin bu uygulamasının disiplin suçunu oluşturduğu savundu ve disiplin kurulunu göreve çağırdı.

A. Aslan, ihtarnamede 4 madde sıraladı

İskenderun 1. Noterliğinden 25 Kasım 2021 gün ve 29846 sayılı ihtarnameyi Özçelik-İş Sendikası Genel Merkezine gönderen Adem Aslan, 4 maddeden oluşan şu uyarıda bulundu: “Sendikanız bünyesinde 13,10.2018 tarihinden beri Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım. 04.10.2021 tarihinde Genel Disiplin Kurulu Üyeliğine İskenderun Demirçelik A.Ş.´de çalışan Sayım Karatepe´nin atandığı bilgisini almış bulunmaktayım. Yapılan bu atama hukuka aykırıdır. Şöyle ki; yapılan atama tarafıma tebliğ edilmemiş olup, herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin görevime son verilmiştir.

Keza sendika genel yönetim kurulu 247 sayılı atama kararının tarafıma tebliğ edilmemesinin yanında sendikaca herhangi bir bildirim de yine tarafıma yapılmamıştır. Bu atama kararını dahi yerel gazetelerden olan SES Gazetesinin 17.11.2021 tarihli 8807 sayılı gazete yayınındaki köşe yazısıdan öğrenmiş bulunmaktayım. Hal böyle iken atama kararının hukuka aykırı olduğu aşikar olup, bu ihtarnameyi çekme zorunluluğu üzerimde hasıl olmuştur”

“Atama, sendika üyeleri arasında ayrımcılığı gösteriyor”

Aslan, Özçelik-İş Sendikası Genel Merkezine gönderdiği ihtarnamedeki yazısına şöyle devam etti: “Bulunduğum konum, itibariyle tarafıma yüklenen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz şekilde yerine getirmiş bulunmaktayım. Bulunduğum göreve yeni birinin atanmasını gerektirebilecek hiçbir gerekçe, neden yokken tarafıma bilgi verilmeden görevden alınmam ve akabinde yerime başka birinin atanması hiçbir hukuksal prosedür ile bağdaşmamaktadır ve sendika üyeleri arasında ciddi ayrımcılığın varolduğunu göstermektedir. Bu hususlar doğrultusunda 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ilgili hükümleri gereğince hukuka aykırı atama ve görevden alma kararı aldığınızı bildirir; bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren usulsüz atamadan dönülerek iveti şekilde göreve iademin yapılmasını, aksi taktirde sendika yönetim kurulu hakkında görevi kötüye kullanma suçundan suç duyurusunda bulunacağımı, bunun yanında her türlü hukuki hakkımı da kullanacağımı ihtaren bildiririm. İhtar konusu hususların göz ardı edilmesi durumunda ortaya çıkan her türlü cezai ve hukuki sonuçtan, hukuka aykırı durumdan, oluşabilecek maddi-manevi zararlardan ve bunların tüm feri sonuçlarından tarafınızın sorumlu tutulacağını ve aleyhinize dava açılması dahil her türlü hukuki yola başvurulabileceğini ve bu uğurda yapılabilecek tüm giderler ile avukatlık ücretlerinin ise yine tarafınız üzerine bırakılacağını ihbar ve ihtar ederiz.”

Akın Bodur/ iskenderunses
ÖZÇELİK İŞ SENDİKASINDAN SADECE TEKNİK AŞ ÇALIŞANI ŞİKAYETCİ DEĞİL - Airline HaberÖZÇELİK İŞ SENDİKASINDAN SADECE TEKNİK AŞ ÇALIŞANI ŞİKAYETCİ DEĞİL - Airline Haber

Kaynak: Airline Haber