IATA seyahat kısıtlamalarına karşı tavsiyede bulundu – Airline Haber

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hükümetleri Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tavsiyelerine uymaya ve COVID-19 koronavirüsünün Omicron varyantına yanıt olarak getirilen seyahat yasaklarını derhal iptal etmeye çağırdı.

DSÖ ve halk sağlığı kuruluşları, Omicron’un yayılmasını kontrol altına almak için seyahat kısıtlamalarına karşı tavsiyelerde bulundu.

SARS-CoV-2 Omicron varyantı ile ilgili olarak uluslararası yolcu trafiği için DSÖ tavsiyesi şunları belirtmektedir : “Seyahat yasakları uluslararası yayılmayı engellemeyecek ve geçim kaynakları üzerinde ağır bir yük oluşturmaktadır.

Ek olarak, ülkeleri epidemiyolojik ve klinik özellikleri verilerini raporlamaya ve paylaşmaya teşvik ederek bir pandemi sırasında küresel sağlık çabalarını olumsuz etkileyebilirler.

Tüm ülkeler, Omicron’un veya diğer endişe verici varyantların epidemiyolojik ve klinik özellikleri hakkında yeni kanıtlar ortaya çıktığında, önlemlerin düzenli olarak gözden geçirilmesini ve güncellenmesini sağlamalıdır.”

Aynı DSÖ tavsiyesi ayrıca, tarama veya karantina gibi önlemleri uygulayan devletlerin “kalkış ve varış ülkelerindeki yerel epidemiyoloji ve çıkış ülkelerindeki sağlık sistemi ve halk sağlığı kapasiteleri tarafından bilgilendirilen kapsamlı bir risk değerlendirme sürecinin ardından tanımlanması gerektiğini” belirtmektedir.

Tüm önlemler riskle orantılı olmalı, zaman sınırlı olmalı ve Uluslararası Sağlık Tüzüğünde belirtildiği gibi yolcuların onuruna, insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygı gösterilmelidir.”
IATA seyahat kısıtlamalarına karşı tavsiyede bulundu - Airline HaberIATA seyahat kısıtlamalarına karşı tavsiyede bulundu - Airline Haber

Kaynak: Airline Haber