Hakim savcı maaşları ne kadar olmalı? – SON TV

Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının parasal ve özlük haklarından olan maaş konusu TBMM Dilekçe Komisyonuna sunularak imzaya açıldı. “Hakim-Savcı maaşlarının ve bir takım parasal özlük haklarının iyileştirilmesini istiyoruz” başlığıyla TBMM’ye dilekçe sunuldu.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:
1- 15.000 üzerinden hesaplanan ek tazminatın, Müfettişler için 37.500, hâkim ve savcılar için 35.000 kat sayı olarak uygulanması veya herkes için 40.000 katsayı olarak uygulanması,
2- Maaşın %10’u olan yargı ödeneğinin, %25 oranında arttırılması,
3- Kıstas aylık göstergelerinin 1. sınıf için 7’şer puan, daha alt kademedekiler için 10’ar puan arttırılması,
4- Son değişiklikle Yargıtay/Danıştay Başkan ve üyelerinin ek göstergelerinin, sırasıyla 9.000 ve 8.000 olan Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin ek göstergeleriyle eşitlendiğinden, Yargıtay’a/Danıştay’a üye seçilme hakkını haiz hâkimlerin/savcıların mevcut 7.800 olan ek göstergelerinin Yargıtay/Danıştay üyelerinin aldığı 8.000’e eşitlenmesi,
5- Çalışan ve Yargıtay’a/Danıştay’a seçilme hakkı olanların; mali, sosyal ve sağlık hakları yönünden Yargıtay/Danıştay üyeleri ile eşitlenmesi, emeklilik için yüksek hâkimlik tazminatının Yargıtay’a/Danıştay’a seçilme hakkı olanlar için 8.000’den 17.000’e yükseltilmesi, diğer derece ve kademelerde bu artışla orantılı artırım yapılması,
6- Fazla mesai ücreti ve iş yükü tazminatı getirilmesi,
7- Nöbet ücreti getirilmesi,
8- Keşif ücretlerinin hem Hâkim-Savcı hem personel için arttırılması,
9- Büyükşehirlerde ve kira fiyatının yüksek olduğu diğer illerde ikamet edip lojman çıkmayan ve lojmanda kalmayan Hakim/Savcı ve Adliye personeline kira yardımı yapılması,
Gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Hakim savcı maaşları ne kadar olmalı? - SON TV

NE KADAR OLMALI?
Yüksek yargı üyelerinin maaşlarının 8-10 bin lira aralığında arttırılmasını öngören kanun teklifi meclisten geçti. Kürsülerde görev yapan yargı mensupları da maaşlarında benzer bir zam istiyor. Peki hakim savcı maaşları ne kadar olmalı?
Hakim ve Cumhuriyet savcılarının maaşları yıllar içerisinde ciddi reel kayıplara uğradığı biliniyor. Bu kaybı telafi edecek rakamlar ise mesleğe yeni başlayanlar için 35 bin lira, birinci sınıf hakim ve savcılar için ise en az 70 bin lira olması gerektiği belirtiliyor. Mesleğe yeni başlayanların şuanda 20 bin lira civarında, birinci sınıf hakim ve savcılar için ise 50 bin lira civarında maaş aldıkları biliniyor.

Kaynak: SON TV