Firari FETÖ’cü hakkında skandal karar: Yakalama kararı olan akademisyene tazminat kararı – SON TV

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde görevli öğretim üyesi Ali Cafer Gürbüz hakkında yapılan inceleme sonucunda 1993-1999 yılları arasında İzmir’de öğrenim gören FETÖ mensuplarının arasında olduğu, 2012’den itibaren FETÖ mensupları ile iltisakının olduğu ve Temmuz 2016 itibariyle de FETÖ mensubu akademisyenlerden olduğu tespit edildi. Eşinin de benzer tespitleri bulunan Gürbüz 2016’da üniversiteden ihraç edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Gürbüz hakkında 2018’de yakalama kararı çıkarıldı.

YEREL MAHKEME REDDETTİ

Ali Cafer Gürbüz, Ankara 44. İş Mahkemesi’ne işe iade davası açtı. Mahkemenin, feshin geçerli sebep olduğuna karar vermesi üzerine Gürbüz kıdem ve ihbar tazminatı talep etti. Bunun üzerine Ankara 19. İcra Müdürlüğü icra takibi başlatılırken üniversitenin itirazı üzerine icra takibinin durması kararı verildi. İtiraz üzerine Ankara 29. İş Mahkemesi’ne itirazın iptali davası açıldı. Mahkeme, Gürbüz’ün hakkında FETÖ soruşturması ve hakkında yakalama kararı bulunduğu, işverenin haklı nedenle fesih yaptığı sonucu nedeniyle davanın esastan reddine karar verdi.

Firari FETÖ'cü hakkında skandal karar: Yakalama kararı olan akademisyene tazminat kararı - SON TV

BAM KARARI BOZDU

Gürbüz avukatı aracılığıyla, sözleşmesinin geçerli nedenle feshine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı görmezden gelinerek iş sözleşmesinin fesih gerekçesi tartışma konusu yapıldığını, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu ileri sürerek kararı istinaf etti. Dosyanın gönderildiği Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi, Gürbüz’ün fesih sebebinin geçerli nedenle yapıldığı hususunun kesinleştiği, 2018’de yakalama kararının düzenlenmiş olmasının ortada bulunan kesin hükmün niteliğini ortadan kaldırmayacağı, henüz mahkumiyeti ile sonuçlanmış bir ceza dosyası olmadığını kaydetti. Daire kararında, üniversitenin icra takibine vaki itirazının iptali ile takibin devamına ancak alacağın tespiti yargılamayı gerektirdiğinden icra inkar tazminatı talebinin reddine dair davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken feshin haklı nedene dayandığından bahisle reddine dair hüküm kurulmasının hatalı olduğunu aktararak oy çokluğuyla yerel mahkemenin kararını bozdu.

‘RET KARARI İSABETLİ’

Karşı oy kullanan 9. Hukuk Dairesi üyesi, kararda, Ali Cafer Gürbüz’ün silahlı terör örgütü olan FETÖ ile iltisakının tespiti üzerine haklı nedenle feshedildiği, işverence gerçekleştirilen fesih haklı nedene dayandığından kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarına hak kazanmasının mümkün olmadığını kaydetti. Üye hakim görüşünde, “Dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirilmek suretiyle işverence gerçekleştirilen feshin haklı nedene dayandığı, davacının kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarına hak kazanmadığı şeklindeki isabetli gerekçe ile davanın reddine karar verilmesinde bir hukuka aykırılık bulunmadığı görüş ve kanaatiyle sayın çoğunluğun işverence gerçekleştirilen feshin haklı bir nedene dayanmadığı, davacının kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarına hak kazandığı yönündeki görüşlerine katılamıyorum” ifadelerini kullandı.

KAYNAK : SABAH

Kaynak: SON TV