‘Bundan sonra haftada beş gün ofiste olmayacağız’

Anket değerlendirmelerinde “pandemi sırasında sizce şirketleri en çok hangi konular zorladı?” sorusuna; katılımcıların %30‘undan fazlası “Pandemi sırasında şirket çalışma şekillerinin tam olarak belirlenememesi” yanıtını verdiler. Katılımcıların yaklaşık %20’si ise pandemi sürecinde şirketleri en çok zorlayan konulardan biri olarak “Çalışanlarda oluşan endişe nedeniyle süreçlerin aksaması” değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekleştirilen anketlerde “yeni normalde CEO’nun en önemli ana gündem maddeleri sizce neler olacak? sorusuna ise katılımcıların %30‘undan fazlasının “Yeni normalin oluşturduğu tehdit ve fırsatlara göre şirket için yeni iş alanlarını belirlemek” cevabı oldu. Katılımcıların %20’si bu soruya “Müşterileriyle olan ilişki yönetimini yeni normale göre şekillendirmek” olarak cevap verirken %20’si de “Finansal yapıyı güçlendirmek” seçeneğini cevap olarak vurguladı.

Üst düzey kadın yönetici sayısı artacak

class=”cf”>
%70 erkek ve %30 kadın yönetici katılımıyla gerçekleştirilen toplantı raporu, önümüzdeki dönemde uzaktan çalışma imkanlarının artması ile beraber kadınların iş gücündeki temsil oranının ve şirketlerde üst düzey kadın yönetici sayısının artacağı yönündeki öngörüleri de sunuyor.

Farklı sektörler öne çıkıyor

Bilişim ve Teknoloji/ Telekom, Perakende, Sağlık, Sanayi & Üretim, Kargo & Lojistik, Servis, Beyaz Eşya/ Elektronik, Finans & Ödeme Sistemleri, İK & Yönetim Danışmanlığı, Turizm & Eğlence, Girişimcilik, Enerji, Reklam, Pazarlama, Otomotiv, Yiyecek & İçecek, Havacılık & Havalimanı, E-ticaret ve eğitim sektörü olmak üzere farklı sektörleri temsil eden katılımcılar toplantılarda normalleşme sürecini kendi sektörleri ile ilgili bilgiler vererek değerlendirdiler. Toplantılardaki değerlendirmeleri sunan raporda;

  • Esnek ve hızlı yönetim anlayışıyla birlikte organizasyon değişimlerinin beklenenden çok daha hızlı yaşanacağı,
  • Üniversite öncesinde (ilk-orta-lise) uzaktan eğitim her ne kadar yapılabilse de insan doğası ve öğrenme süreçleri sosyalleşmeyi gerektirdiğinden uzaktan eğitim ve bir arada yapılan eğitimin belirli bir süre birlikte yol alacağı,
  • Ülkeler ve kurumlar açısından bakıldığında önümüzdeki dönemde doğa ve çevreye yapılacak yatırımların artacağı,
  • Pandemi sonrasında, salgından etkilenen tüm ülkelerin sağlık altyapılarını gözden geçirecekleri ve yatırımlarını bu yönde artıracakları,
  • Güçlü lojistik sektörü ile Türkiye’nin Avrupa ve Asya’da önemli bir kesişim noktası ve tedarik zincir merkezi olması öngörülüyor.

Buna ilave olarak değerlendirmeler pandeminin etkisiyle bazı sektörlerin diğer sektörlere göre avantajlı hale geldiğini ortaya koyuyor.

Ofis alışkanlığı değişiyor

Toplantıda üst düzey katılımcıların “insan ve insan kaynakları “başlığı altında gerçekleştirdikleri değerlendirmelerde önümüzdeki günlerde şirket içi pandemi kurullarının artacağı öngörülüyor.

Raporda da sunulan değerlendirmelerde çalışanların performanslarının artmasında üst düzey yöneticilerin ve insan kaynakları bölümlerinin çalışanlar ile sık sık, samimi ve şeffaf iletişim içerisinde olmalarının önemi vurgulanırken, ofis kullanımında değişimin kaçınılmaz olduğunu belirten birçok yönetici “Bundan sonra haftada beş gün ofiste olmayacağız.” söylemiyle pandemi süreciyle birlikte değişen alışkanlıklar açısından önemli bir tespitte bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet