Beş yıl içinde bilim ve teknoloji dünyasında neler olacak?

İçinde bulunduğumuz 2020 yılı, küresel salgından küresel ısınmaya kadar zamanımızın en önemli sorunlarından bazılarıyla mücadele edilmesinde bilimin ve bilime dayanan açık eylemlerin önemini ortaya koydu. Enerjinin daha verimli bir biçimde depolanmasından, atmosferdeki karbondioksitin (CO2) azaltılması ve gıdaların daha sürdürülebilir bir biçimde yetiştirilmesine kadar; üretim, tüketim ve imha etme biçimlerinin yeniden tasarlanması ihtiyacı hiç bu kadar belirgin olmamıştı.

İklim değişikliğini azaltmak için CO2 gazının toplanması ve dönüştürülmesi

Gelecek beş yılda, havadaki CO2 toplanabilecek ve bu sayede çevreye zararlı bir atık, yararlı bir ürüne dönüştürülebilecek. Hedef CO2’nin toplanmasının ve yeniden kullanılmasının tüm dünya çapında gerçekleştirilebilecek kadar verimli hale getirilmesi. Böylece atmosferdeki zararlı CO2 düzeyinin önemli ölçüde azaltılması ve bunun sonucunda da iklim değişikliğinin yavaşlatılması amaçlanıyor.

Karbon emisyonları azaltılırken artan nüfusun beslenmesi için Doğa Ana’nın model alınması

class=”cf”>
Gelecek beş yıl içinde doğanın, azotu nitrat bakımından zengin gübreye dönüştürme yeteneği taklit edilecek. Sürdürülebilir ölçekte azot bağlanmasına olanak sağlayan inovatif bir çözüm üretmeye çalışan teknoloji şirketleri, gübrenin çevre üzerindeki etkisinin azaltılmasına ve aynı zamanda dünyanın hızla artan nüfusunun beslenmesine yardımcı olabilir.

Dünyayı yeniden tasarlamak zorunda kalmadan önce pilleri yeniden tasarlamak

Yenilenebilir enerji kaynaklarının çoğu, aralıklı olarak enerji sağlıyor ve bu enerjinin depolanması gerekiyor. Yapay zekayla kuantum teknolojisi sayesinde artırılmış performans için daha güvenli ve daha verimli malzemelerle üretilmiş pillerin elde edilmesini sağlanacak.

Sürdürülebilir malzemeler, sürdürülebilir ürünler, sürdürülebilir gezegen

Gelecek beş yılda malzeme üretiminde ilerleme kaydededilecek ve yarı iletken üreticilerinin çok tercih edilen ürünlerinde, sürdürülebilirliğin artmasına olanak sağlanacak. Bilim insanları yarı iletkenlerin ve elektronik aygıtların üretiminde; sürdürülebilir malzemelerin daha hızlı bir biçimde üretimine olanak sağlayacak yeni bir yaklaşım benimseyecek.

Daha sağlıklı bir gelecek için geçmişten ders almak

class=”cf”>
IBM, gelecek beş yılda doktorların ve ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının ölümcül virüslerle geniş ölçekte mücadele etmesini sağlayan tedavilerin oluşturulmasını bekliyor. Yapay zeka, analiz ve verinin birleşimi; önceden mevcut olan ama farklı amaçlarla kullanılan ilaçları önermek ve klinik deneylerini hızlandırmak için tıbbi kanıtların hızla analiz edilmesine yardımcı olabilecek. Gelecekte bu araçların; farklı sektörlerde yaygın olarak kullanılması ve salgınlara etkili bir biçimde müdahale edilmesine olanak sağlayan yöntemlerden biri haline gelmesi bekleniyor.

Beş yıl içinde bilim ve teknoloji dünyasında neler olacak?
.bigpara-banner {display: block; width: 100%;margin: 15px 0;float: left;}.bigpara-banner-link{display: block;width: 100%;}.bigpara-banner img{display: none; width: 100%;}.bigpara-banner .web{display: block; width: 100%;}@media screen and (max-width:767px){.bigpara-banner .web{display: none;} .bigpara-banner .mobile{display: block;} }

Kaynak: Hürriyet