Berberoğlu kararı… İşte AYM’nin gerekçeleri

Anayasa Mahkemesi (AYM) eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararını dünkü Resmi Gazete’de yayımlanırken, ilgisi ve bilgileri için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ve Adalet Bakanlığı’na da gönderdi. AYM kararının satırbaşları şöyle:

UYMAMAK AĞIR İHLAL

“AYM kararlarının bağlayıcı olduğu yönündeki Anayasa’nın 153. maddesinin açık hükmüne rağmen, her ne sebep ve mülahaza ile olursa olsun, yerine getirilmemesi hukukun üstünlüğü ilkesinin ve bu ilkenin temel alındığı anayasal düzenin ağır bir biçimde ihlali anlamına gelmektedir. Böyle bir istisna hükmü olmadığına ve olamayacağına göre mahkemeler ve kamu gücünü kullanan diğer organlar, kararlarını uygulamaktan ve gereğini yerine getirmekten kaçınamaz. Bu kapsamda, türlü bahaneler ve hukuk tanımaz tutum ve davranışlarla bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesine ve mevcut ihlallerin sürdürülmesine neden olacak şekilde, Anayasa’nın öngördüğü hukuk düzenine karşı koyma anlamına gelen keyfî kararlara hiçbir hukuk sisteminde müsaade edilemez. Bir hukuk devletinde anayasal hükümlere uymamanın ilgililer açısından cezai, idari ve hukuki sorumluluklar doğuracağı açıktır.

Anayasal kurumların, kamu gücünü kullanan organların, gerçek veya tüzel kişilerin Anayasa’yı koruma ve anayasal kurallara sadakat gösterme yükümlülüğü bulunmaktadır. AYM’nin Berberoğlu kararlarında tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması ve kararların gereğinin yerine getirilmesi yalnızca ilgili derece mahkemelerinin değil başta TBMM ile HSK olmak üzere kamu gücünü kullanan diğer organların da görevidir. Bu sebeple ihlal kararının ilgili kurumlara da gönderilmesi gerekir.”

class=”cf”>

4 MADDELİK YOL HARİTASI

AYM, İstanbul 14. Ağır Ceza’nın izlemesi gereken yol haritasını dört madde halinde sıraladı:

  • Cezasının infazı durdurulsun.
    – Hükümlü statüsü sona erdirilsin.
    – Yeniden yargılama yapılsın.
    – Durma kararı verilsin.

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP: BİLDİRİ GİBİ, YADIRGADIM

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AYM’nin kararıyla ilgili şu yorumda bulundu: “Kararın doğruluğu, yanlışlığı ayrı bir tartışma konusu. AYM kararının bir de ‘siyasi bildiri’ diyebileceğimiz bir bölümü var. O da Meclis’le ilgili kısmı. Diyor ki, ‘Anayasa ve kanunlara mahkemelerin uyması konusundaki hususlarda bütün kamu kurumlarına görevler düşmektedir.’ Kalkıp da bütün devlet kurumlarını başta TBMM ve HSK olmak üzere bütün kamu kurumlarını anayasa ve hukuk kurallarına uymak konusunda ikaz etmesi… Bu benim hatırladığım ilk kez. Burada AYM tabiri caizse bir çağrı yapıyor, bir bildiri yapıyor. Bu AYM’nin görev ve yetkileri arasında yok. Bilhassa TBMM’ye böyle bir öğüt vermesi AYM’nin çok açık şekilde yetki aşımıdır, bu kararı bir siyasi bildiriye dönüştürmedir.

class=”cf”>

HÜKÜM KALKARSA DÖNER

Berberoğlu’nun milletvekilliğinin iadesi için14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kesin hükmü ortadan kaldırması ve Meclis’te bunun okunması gerekir. Ancak o zaman Meclis’e dönebilir.” (ANKARA)

CHP’LİLER ŞENTOP’LA GÖRÜŞTÜ

CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP Aydın Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Sözcüsü Bülent Tezcan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaret etti. CHP’liler Berberoğlu’nun bir an önce milletvekilliği görevine başlamasını istedi. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü. CHP’li Erkek, Hürriyet’e yerel mahkemenin yeniden yargılama ve durma kararının ardından bu kararı Meclis’e göndereceğini ve Berberoğlu’nun görevine döneceğini söyledi. Erkek, gerekirse Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile de görüşüleceğini ifade etti. (Rifat BAŞARAN / ANKARA)

Kaynak: Hürriyet