Amerikalı Pilotların Psikoloji Testinden Düşük Not Aldığı Tespit Edildi — Airline Haber

ABD’li pilotların belirli bir psikoloji testinden düşük not aldığı belirlendi. Pilotların ortalama bir insana kıyasla duygusal zekasının genellikle daha düşük olduğu tespit edildi.Duygusal zeka, bir kişinin duygularını tanımlama ve düzenleşiminin yanı sıra diğer insanların duygularını anlama ve empati kurma becerisine deniyor. Bu zeka türü, bir insanın yakınlarının dünyasına uyum sağlamasına katkıda bulunan güçlü bir araç. Bunu ölçmek için duygusal zeka özelliği ve duygusal zeka becerisi adlı iki ana model var.

Scientific Reports adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, duygusal zeka özelliğine odaklanıldı. Araştırmanın yazarları bunu, “anketler ve derecelendirme ölçekleriyle değerlendirilen duygusal algılar grubu” diye niteledi.

Duygusal zeka özelliği liderlik becerisi, özdenetim, zihinsel güç ve stres yönetimi gibi kabiliyetlerle ilişkili. Konu hakkındaki önceki araştırmalarda askeri pilotlarda duygusal zeka incelense de bunlar bir kontrol grubuyla karşılaştırılmadı.

Akademi dünyasındaki bu açığı kapatmak isteyen Zachary Dugger ve ekibi, gönüllü olan ABD’li 44 pilotla temasa geçti. Yaşları 24’le 67 arasında değişen katılımcılar, duygusal zeka testine sokuldu. Veriler, pilot olmayan 88 kişiden oluşan kontrol grubunun verileriyle eşleştirildi.

Kaynak: Airline Haber