Yetki kararnamesi ilan edildi – SON TV

HSK Genel Sekreterliği yetki kararnamesine ilişkin çalışmalarını tamamladı ve taslak metni Birinci Daire’ye gönderdi.

Daire üyeleri Birinci Daire Başkanı Halil Koç başkanlığında yetki kararnamesine son şeklini vermek üzere bugün toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası Kararname HSK’nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edildi.

İşte müstemir yetki kararnamesi:

bölge adliye mahkemesi müstemir yetki kararı

ikinci bölge müstemir yetki kararı

üç-dört ve beşinci bölge müstemir yetki kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, bölge adliye mahkemeleri ile 2, 3, 4 ve 5. bölge adli yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları 22.12.2022 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmış olup, ekte ilan edilmiştir.

6087 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca, müstemir yetkileri ilan edilen, yeniden inceleme veya itiraz talebinde bulunacak meslektaşlarımızın, taleplerini 31.12.2022 tarihine kadar ekte gönderildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü yeniden inceleme ise “Yeniden İnceleme Talebi”, yeniden inceleme talebi reddedilenlerin ise “İtiraz Talebi” olarak seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir.

Adli yargı 1. bölge hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları devam etmekte olup, Ocak ayı içerisinde açıklanması planlanmaktadır.”

Kaynak: SON TV