Yargıtay’dan ilginç karar…Eski sevgiliden hamile kalan kadın… – SON TV

Ali D., eşi İpek D.’nin kendisi ile evlenmeden önce bir başka erkekle ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden hamile kaldığı gerekçesiyle evliliğin iptali davası açtı. Ali D. dilekçesinde, eşinin evlendikten sonra çocuğu doğurduğunu aktardı. Ankara Aile Mahkemesi, İpek D.’yi kusurlu bularak evliliğin iptaline karar verildi. İpek D.’nin itirazı sonrasında dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesi’ne gönderildi. Kararın 28. Hukuk Dairesi’nden geçmesinin ardından İpek D. yeniden itiraz etti, dosya bu kez Yargıtay’a gitti.
Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, İpek D.’nin evlilik öncesinde cinsel ilişki yaşamış olmasının ve evlilik birliği içerisinde doğum yapmış olmasının boşanma davasında İpek D. için kusur oluşturmayacağını ifade etti. Koşulları oluştuğu takdirde evliliğin nispi butlan ile iptali davasına konu olabileceği belirtilen kararda, evlilik birliği kurulmadan önceki nedenlere dayanılarak boşanma davasının açılamayacağını aktardı. Evliliğin gerçekleşmesinin ardından İpek D.’den kaynaklanan bir kusurlu davranışın ispatlanamadığı aktarılan kararda, Ali D.’nin boşanma davasının reddinin gerektirdiği, boşanmaya karar verilmesinin usul ve kanuna aykırı olduğunu bu nedenle bozmayı gerektirdiğini ifade etti.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bölge adliye mahkemesinin kararının kaldırılmasına, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar verdi.

Kararı yorumlayan Avukat Cem Duman şunları söyledi:
“Yargıtay, kararında eşlerin sadakat yükümlüğünü ele almış. Eşlerin evlilik birliğinden doğan en temel yükümlülüklerinden biri olan sadakat yükümlülüğü, en geniş anlamıyla, eşlerin hem birbirleri ile hem de üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde, evlilik birliğini tehlikeye atabilecek her türlü davranıştan kaçınmalarını ifade etmektedir. Sadakat yükümlülüğü, evlilik ve boşanma davası sürecinde kapsam olarak farklılık göstermektedir.”
“Evlilik hukuki olarak bir sözleşme olarak kabul edildiğinden ve bu sözleşmenin kurulması gerektiğinden evlilik birliği kurulmadan önceki nedenlere dayanarak boşanma mümkün değildir. Böyle bir durumda sadece koşulları oluşur ise evliliğin nispi butlan ile iptali davasına konu olabilir.”

Kaynak: SON TV