Yargıtay: İlk eşten olan çocuğa ikinci eşin soyadı verilemez – SON TV

Ailede Umut dışında herkesin soyadının “Yerlikaya” olduğunu, bu durumun çocuğu olumsuz etkilediğini kaydeden mahkeme, çocuğun “Yıldızhan” olan soyadının “Yerlikaya” olarak değiştirilmesine karar verdi. Mahkemenin kararı üzerine anne, yeni kimlik için Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nün yolunu tuttu. Ancak Nüfüs ve Vatandaşlık Müdürlüğü, kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle kararı temyiz etti.

YARGITAY: KARAR HATALI

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Türk hukuk sisteminde evlilik birliği içinde doğan çocuğun, babasının soyadını alabileceği veya boşanma sonucu velayeti kendisine verilen annenin bekârlık soyadının çocuğun üstün yararının bulunması halinde alabileceğine dikkat çekerek, bu konuda başka bir yasal düzenlemenin bulunmadığını bildirdi. Yargıtay bu nedenle mahkemece davanın reddi gerekirken kanun hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek davanın kabulüne karar verilmesinin usul ve kanuna aykırı olması nedeniyle ilk derece mahkemenin verdiği kararı bozdu.

KAYNAK-SABAH

Kaynak: SON TV