Volga (İdil) Nehri nerede? Nereden doğar ve nereye dökülür? Volga Nehrinin özellikleri ve uzunluğu

Volga nehri Avrupa’nın en uzun nehridir. Moskova ile Leningrad arasında doğan Volga nehri uzunluğu tahminen 3500 kilometredir.

 Volga Nehri Nerede?

 Avrupa’nın en uzun nehri olan Volga nehri Moskovadan doğar. Moskova ile Leningrad arasında bulunan Valday tepesinden doğar. Hazar Denizine dökülür. Avrupa’da bulunan Volga nehri Valday tepelerindeki göl ve bataklıkların kolları ile birleşmesi ile oluşmuştur. Volga nehri ulaşıma elverişlidir. Moskova kanalı ile birleşir. Böylece birleştiği yerden genişliği 230 metreyi bulmaktadır.

 Volga Nehri Nereden Doğar ve Nereye Dökülür?

 Volga nehri Avrupa’da bulunur. Moskova ile Leningrad arasındaki Valday dağlarından doğmaktadır. Daha sonra deniz seviyesinden 28 metre aşağıda bulunan Hazar Denizine dökülmektedir.

 Volga Nehri Özellikleri

class=”cf”>

 Volga nehri üzerinde 5 baraj bulunur. Bu barajlardan biri Volgogard Baraj Gölüdür. Burası dünyanın belli başlı hidroelektrik santrallerinden birisidir. Ayrıca Volga havzasında 4 coğrafi bölge bulunmaktadır. Bunlardan biri Nizhny Novgorod ve bataklık ormanıdır. Diğeri Samara ve Saratov’a uzanan orman bozkırlarıdır. Rusya ülkesinde önemli bir kısım Volga kıyılarında yaşamaktadır. Buradaki şehirler Yaroslavl, Kostroma, Nijni Novgorod, Çeboksarı, Kazan, Ulyanovsk, Samara, Saratov, Volgograd ve Astrahan’dır. Ayrıca Volga nehrinin bilinen diğer özellikleri ise şunlardır:

 – Volga nehrinin akış hızı ortalama olarak saniyede 8,060 metre küptür.

 – Rusya’nın nüfusundan yaklaşık yüzde 40’ı Volga nehrinin havzasında yaşamaktadır. Burada ekonomi tarımdan sağlanmaktadır.

 – Volga nehri kıs mevsiminde 3 ay donar.

 – Nehrin kıyı şeridi M.S. ilk bin senesinde İskitler, Hunlar ve Türkler de olmak üzere pek çok etnik grup yaşamıştır. Bu bölgede yaşam hala devam etmektedir.

 Volga Nehrinin Uzunluğu

 Rusya ülkesinde bulunan Volga nehri kaynağı Valday Tepeleridir. Döküldüğü yer ise Hazar Denizidir. Volga nehrinin uzunluğu ise 3530 kilometredir. Güney steplerini sulayan Volga nehrinde 40 çeşitten fazla balık türü bulunmaktadır. Bu balık türleri arasında tatlı su levreği ve sazan balıkları da bulunmaktadır.

 

Kaynak: Hürriyet