Ünlü profesörden Covid-19 yorumu: Eşitsizliği artırıyor, dar gelirliler risk altında

TTB’nin raporunda yer alan araştırmaya göre, Covid-19 pandemisinin tüm dünyada daha çok yoksulların, etnik ve marjinal gruplarda ölümlere neden olacağı, eşitsizliği de arttıracağı kaydedildi.

Prof. Dr. Ali Kocabaş’ın yaptığı araştırmanın sonucuna göre, tüm dünyada çalışmak zorunda olan yoksullar, yoksunlar, etnik veya marjinalize gruplarında Covid-19’a bağlı ölümlerin daha yüksek görülüyor. Kocabaş’ın pandeminin 6. ay raporunda yer alan makalesinde “ABD’de yapılan bir çalışmada COVID-19 testinin negatif çıkma olasılığının en düşük gelir grubunda yüzde 38, en yüksek gelir grubunda ise yüzde 65 olduğu raporlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

İŞÇİLER ARASINDA 3 KAT DAHA FAZLA

Çeşitli ülkelerden araştırma ve değerlendirmeleri paylaşan Kocabaş’ın makalesine göre ülkemizde de işçiler arasında vaka sayısının daha fazla olduğu belirtilerek, “DİSK-AR tarafından yapılan bir çalışmada DİSK üyesi işçiler arasında COVID-19 pozitif vaka oranının genel vaka oranından 3.2 kat fazla olduğu bildirilmiştir. İstanbul’da hastalık yaygınlığının, bedensel işçilerin en yoğun yaşadığı ilçelerde Esenler, Zeytinburnu, Bahçelievler daha yüksek olması, şaşırtıcı değildir” denildi.

FOTO: DHA

COVID-19 10 TRILYON DOLAR MALİYETE NEDEN OLACAK

Virüsün yayılımı ve alınan önlemlerin etkinliği ile ilgili birçok belirsizliğe rağmen, COVID-19 pandemisinin 10 trilyon dolardan daha fazla bir maliyete neden olacağınoın öngörüldüğü hatırlatılan makalede şu bilgi yer aldı:

“Küresel ekonomide her yüzde 1’lik azalmanın 10 milyondan fazla insanı yoksullaştıracağı hesaplanmıştır. En yoksul kesimlerde kronik hastalığa sahip olma olasılığının fazla oluşu, onları COVID-19 ile ilişkili mortalite (yıllık her bin kişi başına ölüm oranı)  riskini artırmaktadır. İşsizliğin artışı, refah düzeyini zayıflatacak ve bu da sağlık ve sosyal sorunların tehdidini artıracaktır”.

TOPLUMLARIN YÖNETİMLERİ YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Pandeminin siyasal anlamda da sonuçları olacağına dikkat çeken Kocabaş, bunun hangi yönde olacağına halkların karar vereceğini belirtti. Kocabaş makalesinde şu görüşlere yer verdi:

“*Daha demokratik bir toplumun inşası daha demokratik bir siyaset de olabilir, digital gözetimi içeren daha totaliter rejimlere de kayış olabilir. Bu biraz da halkların yapacaklarına bağlı. Toplumsal çözülme veya güçlenmeden hangisinin ağır basacağı sonucu belirleyecek görünmektedir.

*Virüs, insanların daha önce zihninde soyut duran küresel tehditleri, fikirleri ve imkanları somutlaştırıp, onu gerçek bir bedene kavuşturarak, daha önce kayıtsız kalabildiği ötekinin probleminin aslında bizatihi kendi problemi olduğunu görmesini sağlayabilir. Bu durumun yaşamı savunan yeni nesil aktörleri ortaya çıkarmasını umuyorum.”

Kaynak: Sözcü