Türk Savunma Ve Havacılık Sanayisi 2028 Hedefleri! — Son Dakika Havacılık Haberleri | Türk Hava Yolları, Pegasus, Sunexpress, Corendon, Havacılık, Havayolları, Havalimanları, Havaalanları, THY, Hostes, Pilot, Uçak, Kabin Memuru, SHGM, DHMİ

Türk savunma ve havacılık sanayisi, 2024-2028 dönemi için stratejik planlarını açıkladı. Yerlilik oranı, ihracat ve istihdamda artış hedefleniyor. Yüksek teknoloji ve yeşil dönüşüm de odakta.

Bunlara da Göz Atabilirsiniz

Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisi, 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı çerçevesinde bir dizi stratejik hedef belirledi. Planın ana odağı, Türkiye’nin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını milli teknolojiler ve yetenekler kullanarak karşılamak. Bunun yanı sıra, sektörün küresel rekabetçiliğini artırmak ve edinilen becerilerin sivil sektöre de yayılmasını sağlamak da planın temel amaçları arasında yer alıyor.
Yerli üretim kapasitesinin artırılması
Türk savunma sanayisi, yerli üretim yetkinliklerini artırmayı amaçlıyor. Dışa bağımlılığın azaltılması için özellikle alt bileşenlerde yerli üretim kapasitesi geliştirilecek. Bu bağlamda, kuantum teknolojileri, yapay zeka, otonom sistemler ve hipersonik teknolojiler gibi yüksek teknoloji gerektiren alanlarda askeri ve sivil kullanım için araştırma-geliştirme (AR-GE) ve ürün-geliştirme (ÜR-GE) faaliyetleri desteklenecek.
Nitelikli insan kaynağı ve girişimcilik
Savunma sanayisinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayabilmek için eğitim altyapısının güçlendirilmesi planlanıyor. Teknoloji yarışmaları ve programlar düzenlenerek sektöre olan ilgi artırılacak. Aynı zamanda, yüksek teknoloji üreten yenilikçi firmaların sayısının artırılması ve mevcut büyük ölçekli firmaların yerli tedarik ekosistemlerini geliştirmeleri hedefleniyor.
Dijitalleşme ve siber güvenlik
Sektörde dijital dönüşümün hızlandırılması için şirketlerin dijital olgunluğu artırılacak. Veri güvenliği ve etkin veri kullanımı da bu sürecin bir parçası olarak ele alınacak. Gerek savunma ve güvenlik, gerekse sivil alanda siber güvenlik ihtiyaçları, yerli ve yetkin çözümlerle karşılanacak.
Yeşil dönüşüm ve çevre bilinci
Sektör, yeşil dönüşüm yükümlülüklerine uyum sağlamak ve ihracat potansiyelini korumak için farkındalık yaratma çalışmaları yapacak. Bu doğrultuda, bilgilendirici faaliyetler ve düzenlemeler planlanıyor.
Uluslararası işbirliği ve ihracat odaklı büyüme
Türk savunma sanayisinin ihracatını artırmak ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmek de planın önemli hedeflerinden biri. Bunun için yüksek teknoloji alanlarında yetenek kazanımı ve sivil pazarla etkileşim teşvik edilecek.
Ekonomik göstergeler ve hedefler
2028 yılına kadar sektör cirosunun 12,2 milyar dolardan 26 milyar dolara yükseltilmesi planlanıyor. İhracatın ise 4,4 milyar dolardan 11 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Sektör istihdamının 81,1 binden 158 bine, yerlilik oranının da yüzde 73,4’ten yüzde 85’e çıkarılması öngörülüyor.

Bu stratejik planlar doğrultusunda, Türk savunma ve havacılık sanayisi yerli ve küresel pazarda daha rekabetçi bir konuma gelmeyi ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: Airline Haber