“Tüketici Hukukundan Kaynaklanan Davalar ve Arabuluculuk Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim başladı – SON TV

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek içi eğitimlerini yapmakla görevli Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının gerçekleştirileceği eğitim programına, tüketici mahkemesi hâkimleri ile tüketici davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesi hâkimleri arasından, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirilen 86 kişi katılacak.

Eğitim kapsamında katılımcılara; Tüketici, Satıcı, Sağlayıcı, Tüketici İşlemi, Tüketici Kanununun Amacı, Uygulama Alanı, Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Hakem Heyetleri, Temel İlkeler, Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şart, Ayıplı Mal ve Hizmetler, Tüketici İşlemi Niteliğindeki Eser Sözleşmeleri, Tüketici Kredileri, Konut Finansmanı, Ön Ödemeli Konut Satışı, Diğer Tüketici İşlemi Sözleşmeleri, Paket Tur Sözleşmeleri, Abonelik Sözleşmeleri, Devre Mülk Sözleşmeleri ve Uzun Vadeli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri, 5464 Sayılı Kanun (Kredi Kartları), Tüketici İşlemi Niteliğindeki Sigorta Sözleşmeleri ve Tüketici Mahkemesinde Arabuluculuk Uygulamaları konularında; Yargıtay Üyeleri, Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı ve Üyeleri tarafından sunumlarda bulunulacak. 

Kaynak: SON TV