THY’de Sıra Yıllık İzinlerde mi? – Airline Haber

 </p><img class="alignleft size-full wp-image-12" style="padding-left: 12px;" src="https://149572917.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2022/04/TUSASta-23-cocuga-helikopter-turu-Airline-Haber.gif" alt="" width="1153" height="90"/>

HAVA-SEN tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

THY’de dar gövde filolarında görev yapan pilotların, artan operasyonel yoğunluk nedeniyle yıllık planlı izinlerinin iptal edilerek “boş günlerinin arkasına yıllık izin haklarından birkaç gün bağlanarak sözde izin kullandırılacağına” ilişkin  yapılan duyuru, yıllık izin kavramının içinin boşaltılması anlamına gelmekte, bu deneme ile işverenin bir süre sonra bu uygulamayı olağanlaştırma ve sıradanlaştırma plan ve düşüncesine de zemin hazırlandığı kuşkusunu uyandırmaktadır.

Yönetim Kurulunda pilot bulunmayan yetkili sendikanın bu hak ihlalini üyelerinden duyması ne kadar acizlik ise, bu uygulamanın yetkili sendikaya bilgi verilmeden ve yetkili sendika bypass edilerek doğrudan pilot çalışanlara duyurulması da o kadar düşündürücüdür. Üstelik yetkili sendika yayınladığı duyuruda, işverenin kendilerine sormadan, danışmadan veya en azından bilgi vermeye gerek görmeden tek taraflı işlem yaptığını itiraf ve ikrar etmektedir.

Apar topar toplu sözleşme imzalattırdığı yetkili sendikayı yok sayan, “sendika yerine koymayan” bu girişim, THY’de sendikanın artık sadece kağıt üzerinde kaldığını, işverenin  hazırladığı sözleşme ve protokolleri imzalaması için masaya  çağırdığı içi boş bir yapıya dönüştüğünü göstermektedir. THY’deki sendikal hareketin 60 yıl sonra getirildiği nokta, bu tabloyu yaratanlar açısından büyük bir utançtır.

Daha da ibretlik olanı ise, 5 satırlık bir mahcup açıklamayla yıllık izinleri hiç eden uygulamanın “üyelerin dik duruşu” ile engellendiğini öne sürmek, böylece pilotları hedef göstererek onların arkasına saklanmaktır. Sendikaların amacı ve işlevi, üyelerini öne sürmek, üyelerini işverenin önüne atmak değil, onların önünde siper olmaktır. 3.5 sene önce tek taraflı olarak Pazar  ve tatil mesailerini kaldıran işverene karşı dik duramayan yetkili sendikanın, bu hak kaybının telafisini sağlamadan, yeni Toplu iş Sözleşmesine koşarak ve İlker Aycı ile sarmaş dolaş olarak imza atması da  bir başka utanç vesikası olarak sendikacılık tarihinde yerini almıştır.

HAVA-SEN, sendikacılık oynayanları deşifre etmeye ve bu oyunu bozmaya kararlıdır. Sorunları anlamayan ve bilmeyen yapıların sonunun geldiği, sistemin bu tür yapıları tasfiye edeceği açıktır. İşçi sırtından nemalanma dönemi artık sona ermiştir.

Sorunların konuşulacağı, çözümün bulunacağı yer sadece ve sadece HAVA-SEN’dir.

HAVA-SEN

THY'de Sıra Yıllık İzinlerde mi? - Airline Haber

THY'de Sıra Yıllık İzinlerde mi? - Airline Haber

Kaynak: Airline Haber