SHGM 28 sözleşmeli personel alacak – Airline Haber

 </p><img class="alignleft size-full wp-image-12" style="padding-left: 12px;" src="https://149572917.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2022/02/Ukrayna-Rusyanin-kaybi-30dan-fazla-tank-130-zirhli-arac-7.gif" alt="" width="1153" height="90"/>

Resmi Gazete’de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından Havacılık Sertifikasyon Uzmanı, Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP), Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı (AIM), Pilot, Uçuş Tabibi, Kabin Emniyet Uzmanı, Ekip Planlama Uzmanı, Uçuş Teknisyeni, Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti pozisyonları ile Ek-4 sayılı cetvelinde bulunan Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna personel alınacaktır.” Denildi.
İSTENİLEN BELGELER
PİLOT POZİSYONUNA BAŞVURAN ADAYLARIN
1. http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi Formu”nu,

 1. Pilot lisansı örneğini,

 2. Sağlık sertifikası örneğini,

 3. Uçuş kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisini,

Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna başvuran adayların

 1. KPSS sonuç belgesi,
 2. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,

 3. Hava Trafik Kontrolör lisansı örneğini,
  HAVACILIK SERTİFİKASYON UZMANI POZİSYONUNA BAŞVURAN ADAYLARIN

 4. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,

 5. İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,

 6. Yabancı dil belgesini,
  ATSEP (HAVA TRAFİK EMNİYETİ ELEKTRONİK PERSONELİ) POZİSYONUNA BAŞVURAN ADAYLARIN

 7. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,

 8. ATSEP lisansı örneğini,

 9. İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,

 10. Yabancı dil belgesini,

AIM (Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı) pozisyonuna başvuran adayların

 1. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
 2. AIM personel lisans örneğini,

 3. Temel AIM Kursu başarı belgesini,

 4. ilanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,

 5. Yabancı dil belgesini,
  UÇUŞ TABİBİ POZİSYONUNA BAŞVURAN ADAYLARIN

 6. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,

 7. Uçuş Tabipliği Kursu Sertifikasını veya Hava-Uzay Hekimliği Uzmanlık Belgesi örneğini,
  KABİN EMNİYET UZMANI POZİSYONUNA BAŞVURAN ADAYLARIN

 8. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,

 9. İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,

 10. Yabancı dil belgesini,
  EKİP PLANLAMA UZMANI POZİSYONUNA BAŞVURAN ADAYLARIN

 11. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,

 12. İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,

 13. Yabancı dil belgesini,
  UÇUŞ TEKNİSYENİ POZİSYONUNA BAŞVURAN ADAYLARIN

 14. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,

 15. Hava aracı bakım lisansı örneğini,

 16. Tecrübe belgesi ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,
  UÇAK KONTROL VE BAKIM MAKİNİSTİ POZİSYONUNA BAŞVURAN ADAYLARIN

 17. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,

 18. Hava aracı bakım lisansı örneğini,

 19. Tecrübe belgesi ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,

Sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.
BAŞVURU
1.Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu işe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2.Adaylar pozisyonlardan sadece bir pozisyona başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla pozisyona başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

3.Başvurular 01 Nisan 2022 tarihinde başlayıp, 12 Nisan 2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 1. Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

5.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

6.Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikte personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinde yayımlanacaktır.

7.Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

SHGM 28 sözleşmeli personel alacak - Airline Haber

Kaynak: Airline Haber