Rüzgar nedir? Rüzgar nasıl oluşur? Rüzgarın oluşumu hakkında bilgi

Hava basıncı farklılığı nedeniyle rüzgar oluşmaktadır. Diğer bir değişle ağırlık farkından dolayı rüzgarın meydana geldiğini söylemek mümkün. Aynı zamanda yeryüzünde bulunan havanın hareketi olarak da rüzgar dile getirilebilir. Moleküler yapısı suya göre daha dağınık bir etkisi bulunan rüzgar, havada akışkan ve dağınık şekilde yer almaktadır. Molekül yapısı dağınık olduğu için havayı görmek mümkün değildir. Genel olarak hava hareketleri ile beraber ortaya çıkan rüzgar görülmez ancak hissedilir.

 Rüzgar Nedir?

 Havanın yüksek basıncının alçak basınç olan bölgelere hareket etmesi üzerinden rüzgar oluşmaktadır. Daha doğrusu yüksek basıncın alçak basınç olan noktalara hareket etmesi üzerinden rüzgarın oluştuğunu söylemek mümkün. Daha sonra bu şekilde havanın yer değiştirmesine rüzgar denmektedir. Birbirlerine itmesi veya yer değiştirmesi kapsamında rüzgar meydana gelir. Bu doğrultuda sürekli rüzgarlar, mevsimlik rüzgarlar ya da yerel rüzgarlar gibi farklı şekillerde çeşitleri bulunmaktadır. Konumlardan ve sebeplerden bu rüzgarlar ortaya çıkmaktadır. Bazıları yıl boyunca devam eder bazıları ise kısa süre içerisinde etkisini kaybederek yok olur.

 Rüzgar Nasıl Oluşur?

class=”cf”>

 Rüzgarın oluşumundaki temel unsur sıcaklık farkıdır. Bölgesel açıdan ortaya çıkan sıcaklık farkları rüzgarın hareket etmesine olanak tanımaktadır. Havadaki sıcaklık arttıkça ortamda yer alan atom parçacıkları daha hızlı hareket etmeye başlar. Bu doğrultuda enerji düzeyleri artış gösterir. Aynı şekilde Soğuk havalarda atomların hareketleri yavaşladığı için buna paralel olarak enerjileri de düşer. Bu sebepten dolayı sıcak havalarda rüzgar daha hafif bir etki yaratırken, soğuk havalarda ise ağırlaşır. Bu şekilde rüzgar oluşumu ile beraber mevsimsel şartlara bağlı olarak farklı zamanlarda şiddeti değişkenlik gösterir.

 Rüzgarın Oluşumu Hakkında Bilgi

 Sıcaklığın etkisi ile beraber havanın yer değiştirmesi üzerinden basınç farklılığının oluşması, rüzgarın ortaya çıkmasına etken olmaktadır. Bu durum rüzgar meydana geldiğinde belirli bir zaman sürmeye devam eder. Sıcaklık farkı ne kadar yüksek ise rüzgarın şiddeti de bir o kadar artar. Rüzgarlar bulunduğu konum itibariyle bu şekilde oluşurken, aynı zamanda farklı noktalardan hareket etmek suretiyle de ulaşmaktadır. Örneğin başka ülkelerden Türkiye’ye giriş yaparak bu şekilde etki yapabilir. Özellikle başta yenilenebilir enerji kaynağı olmak üzere pek çok farklı amaç doğrultusunda rüzgar büyük öneme sahiptir.

 

Kaynak: Hürriyet