Nişasta bazlı şeker kotası %100 oranında artışla yeniden %5 düzeyine çıkartıldı. – Gıda Dedektifi

Dün Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre nişasta bazlı şeker kotası 2018 yılında düşürüldüğü seviyeye tekrar yükseltildi. Nişasta bazlı şeker kotası 2018 yılında %10’dan %5 ardından da %2,5 oranına düşürülerek şeker pancarı üretiminin desteklenmesi sağlanmıştı. 2019 yılındaki kota güncellemesi sonrası endüstriyel ürünlerdeki nişasta bazlı şeker oranı azaltılmış, glikoz-fruktoz şurubu yerini şeker pancarı kaynaklı invert şeker şurubuna bırakmıştı. Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile nişasta bazlı şeker kotası tekrar %5 düzeyine yükseltilmiş oldu. Söz konusu oranın yıl bazında %100 oranında arttırma ve azaltma yetkisi ise Cumhurbaşkanına ait. Yani Cumhurbaşkanlığı bu yıl içinde oranı %10 düzeyine kadar arttırma yetkisini de kullanabilir.

2018 yılında nişasta bazlı şeker kotasının %10’dan %5’e düşürülmesi birçok çevreler tarafından olumlu karşılanmış, özellikle ülkemizdeki şeker pancarı üretimini desteklemesinin önemi vurgulanmıştı. Diğer yandan birçok kişi ve kurum nişasta bazlı şekerin sağlık açısından zararlarını vurgularken, bu kararlar sonrasında endüstriyel ürünlerdeki glikoz-fruktoz şurubu kullanımı yerini şeker pancarından üretilen sofra şekerine ve invert şeker şurubuna bırakmıştı.

Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının %5’e indirilmesi sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım.

Obezite, diyabet ve kanserin arttığı günümüzde yapay gıdalardan sakınmak ve gıdalar konusunda bilinçli tercihlerde bulunmak hepimizin ortak sorumluluğu.

— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 19, 2018

Aynı dönem Emine Erdoğan da “Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının indirilmesi sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım. Obezite, diyabet ve kanserin arttığı günümüzde yapay gıdalardan sakınmak ve gıdalar konusunda bilinçli tercihlerde bulunmak hepimizin ortak sorumluluğu” ifadelerini kullanarak nişasta bazlı şeker tüketiminin obezite, diyabet ve kanser açısından önemine vurgu yapmıştı. Yine aynı dönemde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut; “Sayın Cumhurbaşkanımız asla böyle bir şeye izin vermez. Bakın dinleyen herkese sesleniyorum; Tüketimden gelen gücünüzü kullanın; yarın sabahtan itibaren NBŞ kullanılan hiçbir ürünü çocuklarınıza içirmeyin. Var mısınız? Gerçek şeker kullanmanın 250 katı maliyeti var. NBŞ o kadar adi bir şey ki maliyeti 250’de 1’e düşüyor. Beni bu çağrımdan dolayı öldürürler. NBŞ lobisi o kadar güçlü bir lobi ki beni öldürürler.” ifadeleriyle dikkat çekmişti.

Nişasta bazlı şeker kotası %100 oranında artışla yeniden %5 düzeyine çıkartıldı. - Gıda DedektifiResmi Gazete’de yayınlanan Şeker Kotası kararının detaylarına ve belgenin tamamına https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210605-11.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Özetle; dün Resmi Gazete’de yayınlanan kararla 2018 yılında ülkemiz adına sevindiğimiz nişasta bazlı şeker kotası kararından geri adım atılmış oldu. Özelleştirmeler sonrasında kritik bir sürece girilen şeker pancarı üretiminin bir de kota kısıtlamasından geri adım atılmasıyla sancılı bir sürece girdiğini söyleyebiliriz. Bu karar çerçevesinde en başta glikoz şurubu ve glikoz-fruktoz şurubu olarak bilinen nişasta bazlı şekerin üretimlerdeki payının artacağını net olarak görmekteyiz, ilerleyen süreçte ürünlerdeki değişimleri sizlere aktaracağız. Fakat alınan bu kararın gerek Sağlık Bilim Kurulu raporları, gerek geçtiğimiz günlerde açıklanan TBMM Obezite Komisyonu Raporu ve gerekse son yıllarda obezite ile mücadele kapsamında yapılan mevzuat düzenlemelerine ters düşen bir politika kararı olduğunu da vurgulamak gerekiyor. #NeYediğiniziBilin

Kaynak: Gıda Dedektifi