Meslek kuruluşlarına çatı yasa hazırlığı

30 meslek örgütünün tamamını bağlayan “çatı bir yasal düzenleme” yapılması tartışılırken, bunun zorluklarını dile getirenler bulunuyor.

AYLAR ÖNCE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, meslek örgütleriyle ilgili olarak genel bir yasal düzenlemenin yapılacağına ilişkin değerlendirmeleri, gözleri bundan aylar önce AK Parti’de başlayan çalışmalara çevirdi. Partide yapılan toplantılarda, kamu kurumu niteliği taşıyan ve sayıları 30’u bulan meslek örgütleri için “çatı yasa” önerilmişti. Başta TTB ve TMMOB olmak üzere, meslek örgütleriyle ilgili yapılan çalışmalarda tartışılan konular özetle şöyle:

FAALİYET SINIRLAMASI: Meslek örgütlerinin, meslek mensuplarının ortak gereksinimlerini karşılamak, kolaylaştırmak, mesleğin gelişmesini sağlamak için gerekli gördüğü teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmasına ilişkin hükmü değiştirilebilecek. Meslek örgütlerine amaçları doğrultusunda faaliyette bulunma sınırlaması getirilebilecek.

GELİR KONTROLÜ: Ayrıca meslek mensuplarının meslek faaliyetleri için odalardan onay alma zorunluluğunun kaldırılması da tartışılıyor. Birlik ve organlarının, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamayacağına ilişkin hüküm getirilerek, meslek örgütlerinin parasal gelir sağlamaları sınırlandırılabilecek.

class=”cf”>

SEÇİM KRİTERLERİ: Her odanın kendi genel kurul kararıyla belirleyeceği yerlerde şube veya temsilcilik açabileceğine ilişkin hüküm değiştirilerek, üye sayısı kriteri getirilebilecek.

DELEGE YAPISI: Meslek örgütlerinin genel kurul seçimleri de değişecek. Genel kurul delege yapısının değiştirilmesi, her odanın belli oranda delegeyle temsil edilme zorunluluğu getirilmesi, kalan delegelerin odaların üye sayısına göre dağıtılması, seçimlere grup listelerinin yanı sıra, bağımsız adayların da katılabilmesi ve aldıkları oy oranına göre birlik genel kuruluna asil ve yedek delege seçilmesi öngörülüyor.

Meslek kuruluşlarına çatı yasa hazırlığı.bigpara-banner {display: block; width: 100%;margin: 15px 0;float: left;}.bigpara-banner-link{display: block;width: 100%;}.bigpara-banner img{display: none; width: 100%;}.bigpara-banner .web{display: block; width: 100%;}@media screen and (max-width:767px){.bigpara-banner .web{display: none;} .bigpara-banner .mobile{display: block;} }

Kaynak: Hürriyet