Meclis’te HSK seçimi

Meclis’te HSK seçimiMeclis’te HSK seçimiclass=”cf”>TBMM Genel Kurulu’nun bu hafta en önemli gündemlerinden biri, HSK üye seçimi olacak. TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, 20 Mayıs’ta, 7 HSK üyeliği için Yargıtay kontenjanından 50, Danıştay kontenjanından 10, avukat kontenjanından 42, öğretim üyesi kontenjanından 12 olmak üzere seçime giren 114 aday adayından, 21’ini aday olarak belirlemişti. Genel Kurul, Karma Komisyon tarafından belirlenen bu 21 aday arasından HSK’nın yeni üyelerini seçecek.

Her bir üye için ayrı ayrı gizli oy kullanılacak. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi yapılacak. Seçilecek HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.

TURİZM HİZMETLERİ YÖNETİM BİRLİKLERİ

class=”cf”>

Genel Kurul’da, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. Teklife göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla “turizm hizmetleri yönetim birlikleri” kurulacak. Lüks kampçılık turizm türünün yasal altyapısı oluşturulacak ve kontrollü gelişimi sağlanacak.

Kültür, turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri içinde bulunan korunan alanlarda her ölçekteki plan teklifleri, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulacak, ilgili kurul, kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda bakanlıkça incelenerek uygun görülen planlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilecek. Mera, yaylak ve kışlaklar, ot bedeli taşınmazın yatırımcıya tahsisi aşamasında yatırımcı tarafından karşılanmak kaydıyla, Mera Kanunu hükümlerine göre tahsis amacı değiştirilerek, sadece turizm amaçlı kullanılacağına ilişkin şerhli olarak Hazine adına tapuya tescil edilecek, ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilecek. Turizm işletmesi belgesi bulunan işletmelere, salgın hastalık durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespiti halinde, 13 bin 500 lira para cezası verilecek.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

@media screen and (max-width:556px) {.desktop-bigpara{display: none;}.mobile-bigpara{display: inline-block;}}@media screen and (min-width:557px) {.mobile-bigpara{display: none;}.desktop-bigpara{display: inline-block;}}

Kaynak: Hürriyet