Kürsü de zam bekliyor – SON TV

AK Parti tarafından Meclis’e sunulan ve kabul edilen kanun teklifiyle yüksek yargı üyelerinin maaşlarına yönelik yeni düzenleme öngörüldü. Düzenlemeye göre, yüksek yargı üyelerinin maaşları 8 ila 10 bin lira arasında artacak.

Kanun teklifi ile yüksek yargı organlarının başkanları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı (25.000) puan artırılarak, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile eşit duruma getiriliyor.

Yargıtay ve Danıştay üyelerinin maaşlarına zam yapılırken adliyelerde görev yapan yaklaşık 12 bin hakim ve savcı söz konusu düzenleme kapsamında tutulmadı.

Düzenleme TBMM’den geçti ve Cumhurbaşkanlığı onayına sunuldu. Kürsülerde görev yapan yargı mensupları ise sadece yüksek yargı mensuplarına zam yapılmasından rahatsız. Adliyelerdeki sohbetlerde konuşulan en önemli gündem maddesi bu… Kürsüde görev yapan yargı mensupları da benzer bir zam istiyor.

Yargıda Birlik Derneği tarafından yapılan açıklamada “düzenlemenin tüm hakim ve savcıları da kapsayacak kademeli bir iyileştirme yapılması için, Derneğimizce ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır” denilmişti.

Kaynak: SON TV