Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’nda uçuş okulu olacak

Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı hava tarafında bulunan 21 m2’lik arazinin konteyner konularak uçuş eğitim okulu veya genel havacılık hizmetlerinde kullanılmak üzere KDV dahil aylık 1.500.-TL (BinBeşYüzTL) kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecek.

İhaleye katılmak isteyenler 5.000.-TL (BeşbinTürkLirası) geçici teminat verecek.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN İLANDA ŞU BİLĞİLERE YER VERİLDİ;

1.Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı hava tarafında bulunan 21 m2’lik arazinin konteyner konularak uçuş eğitim okulu veya genel havacılık hizmetlerinde kullanılmak üzere KDV dahil aylık 1.500.-TL/Ay (BinBeşYüzTL) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecektir.

2.Söz konusu mahalle ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından veya Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı Müdürlüğünden KDV dahil 100-TL (YüzTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.

3.İhaleye katılmak isteyenler 5.000.-TL (BeşbinTürkLirası) geçici teminat vereceklerdir.

4.İstekliler 16/11/2020 günü saat 14:00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5.İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

6.Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.

7.İhale 16/11/2020 günü saat 14:30’da Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.

8.Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ…

Kaynak: Airline Haber