Hüseyinburnu Feneri işletilmek üzere kiraya verilecek

İhale kapalı zarf usulü ile teklif alınmak ve bilahare kapalı zarf veren geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilecek.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

BAŞVURU KOŞULLARI

  1. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale şartnamesini satın alması zorunludur. İhale şartnamesi, 1.000,00-TL karşılığı Kuruluşun Mali İşler Dairesi Başkanlığından satın alınarak, alınacak makbuz karşılığında İdari ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.

  2. İstekliler, İhale Şartnamesinde belirtilen ihaleye katılmak için istenen belgeleri tamamlayıp Tekliflerini Son teklif verme tarih ve saatine kadar İdari ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı’nın yazı işleri kaydına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilecektir. Postada oluşabilecek gecikmelerden Kuruluşumuz sorumlu değildir.

  3. İhaleye İştirak eden isteklilerin veya vekillerinin ihale ve teklif açma gün ve saatinde ihale komisyonu huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

  4. Bu ihalede Kuruluş 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp; İhale komisyonu ya da ihale yetkilisi ihalenin herhangi bir aşamasında ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi tamamen veya kısmen iptal etmekte serbesttir.
     

Kaynak: Sözcü