Hakim-Savcıların özlük haklarına yönelik flaş girişim – SON TV

Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının parasal ve özlük haklarından olan maaş konusu TBMM Dilekçe Komisyonuna sunularak imzaya açıldı.“Hakim-Savcı maaşlarının ve bir takım parasal özlük haklarının iyileştirilmesini istiyoruz” başlığıyla TBMM’ye sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

1- 15.000 üzerinden hesaplanan ek tazminatın, Müfettişler için 37.500, hâkim ve savcılar için 35.000 kat sayı olarak uygulanması veya herkes için 40.000 katsayı olarak uygulanması,
2- Maaşın %10’u olan yargı ödeneğinin, %25 oranında arttırılması,
3- Kıstas aylık göstergelerinin 1. sınıf için 7’şer puan, daha alt kademedekiler için 10’ar puan arttırılması,
4- Son değişiklikle Yargıtay/Danıştay Başkan ve üyelerinin ek göstergelerinin, sırasıyla 9.000 ve 8.000 olan Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin ek göstergeleriyle eşitlendiğinden, Yargıtay’a/Danıştay’a üye seçilme hakkını haiz hâkimlerin/savcıların mevcut 7.800 olan ek göstergelerinin Yargıtay/Danıştay üyelerinin aldığı 8.000’e eşitlenmesi,
5- Çalışan ve Yargıtay’a/Danıştay’a seçilme hakkı olanların; mali, sosyal ve sağlık hakları yönünden Yargıtay/Danıştay üyeleri ile eşitlenmesi, emeklilik için yüksek hâkimlik tazminatının Yargıtay’a/Danıştay’a seçilme hakkı olanlar için 8.000’den 17.000’e yükseltilmesi, diğer derece ve kademelerde bu artışla orantılı artırım yapılması,
6- Fazla mesai ücreti ve iş yükü tazminatı getirilmesi,
7- Nöbet ücreti getirilmesi,
8- Keşif ücretlerinin hem Hâkim-Savcı hem personel için arttırılması,
9- Büyükşehirlerde ve kira fiyatının yüksek olduğu diğer illerde ikamet edip lojman çıkmayan ve lojmanda kalmayan Hakim/Savcı ve Adliye personeline kira yardımı yapılması,
Gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Dilekçeye imza vermek isteyen hakim-savcılar https://edilekce.tbmm.gov.tr/ linkine tıklayarak imza verebiliyor.

Hakim-Savcı gruplarında dilekçeye nasıl imza verileceğine yönelikte bir bilgilendirme yapıldı.

Buna göre; yukarda yer alan linke tıklayarak imza vermek için şu yolları izlemeniz gerekiyor:

https://edilekce.tbmm.gov.tr/ adresinden:
1-E devlet ile başvuru,
2-Kimlik kartı ile başvuru,
3-Nüfus cüzdanı ile başvuru,
4-Yabancı kimlik ile başvuru,
Şıklarından birini seçip sisteme giriş yapıyoruz. Ben genelde ”E devlet yolu ile gir” şıkkını seçiyorum. Sayfa açıldıktan sonra sol menüden ‘’Katılıma açılan dilekçeler’’ kısmını tıklıyoruz. Search kısmına:
1-Dilekçe no: D28-322 veya,
2-‘’Mustafa Polat’’ yazıp çıkan dilekçelerden ”HÂKİM-SAVCI MAAŞLARININ VE BİR TAKIM PARASAL-ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNİ İSTİYORUZ” başlıklı dilekçeyi okuduktan sonra ‘’imzala’’ diyoruz.

Whatsapp gruplarından paylaşılan bilgilendirme yazısında, sadece yargı mensuplarının değil, herkesin imza verebileceğine de dikkat çekildi.

Kaynak: SON TV