EASA, uçuş ekiplerinin aşılanmasına ilişkin Güvenlik Bilgi Bülteni yayınladı – Airline Haber

Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), uçuş ekiplerinin aşılanmasına ilişkin operasyonel tavsiyeleri içeren 2021-06 nolu Güvenlik Bilgi Bülteni (SIB) yayınladı.

DSÖ, ek risk faktörlerine sahip olmadıkları sürece, aşılamanın 3. aşamasında uçak ekibi de dahil olmak üzere ulaştırma çalışanlarına öncelik verilmesini tavsiye etmektedir; bu durumda, bireysel bazda öncelik verilecektir. Bununla birlikte, bazı Devletler, 1. ve/veya 2. aşama için öncelik listelerine helikopter acil sağlık hizmetleri ve hava ambulans hizmetlerinde yer alan mürettebat üyelerini dahil etmiştir; bunlardan bazıları, bu SIB’nin yayınlanmasından önce bir doz aşı almış olabilir.

Aşı değerlendirme sürecinin bir parçası olarak EMA tarafından sağlanan dokümanlarda ve Avrupa’da onaylanmış aşılarla ilgili yayınlanan diğer çalışmalarda, aşılamanın ardından bazı yan etkilerin ortaya çıkabileceği görülebilmektedir. Bu yan etkiler genellikle hafiftir ve genellikle her tür aşı için vardır, Örn. baş ağrısı, hafif ateş, mide bulantısı, enjeksiyon yerinde ağrı, baş dönmesi, gastrointestinal bozukluklar, lenfadenopati, tromboembolik olaylar, vb. Bu yan etkilerin aşılamadan sonraki 12 ila 48 saat arasında ve sınırlı vakalarda, potansiyel olarak 7 güne kadar uzatılmış bir süre ile sık görülebilir. Şiddetli yan etkiler son derece nadirdir ve birden fazla alerjisi olan kişilerde daha sık görüldüğü ve hemen, aşılamayı takip eden ilk 30 dakika içinde ortaya çıkma eğiliminde olduğu belirtilmiştir. Aşının ikinci dozu takiben yan etkiler daha sık bildirilmiştir.

Şimdiye kadar bildirilen yan etkilerin büyük çoğunluğunun hafif olmasına ve onaylanmış aşıların güvenliğinin hiçbir şekilde sorgulanmamasına rağmen, seyahat seviyesinde uçulurken yan etkiler, düşük hava basıncı ve hafif hipoksi ortamında daha da gelişebilir.

Şu anda, uçuş koşullarının yan etkilerin ciddiyeti üzerindeki olumsuz etkisine ya da ilgili görevleri yaparlarken mürettebat üyelerinin performansı üzerindeki etkisine ilişkin hiçbir kanıt mevcut değildir. Bu nedenlerden dolayı, bu aşıların yeni farmakolojik ürünler olduğunu dikkate alan EASA,  Ülkelerin Sivil Havcılık Otoritelerine (NCA’lar), uçak operatörlerine, hava tıp merkezlerine (Aero Medical Centers), hava tıbbi muayene uzmanlarıne (Aero Medical Examiners) yukarıda açıklanan yan etkilerin güvenlikle ilgili herhangi bir görevin tamamlanmasını engellememesini sağlamak için bu tavsiyeler bültenini yayınlamıştır.

Kaynak: Airline Haber