Deprem Soruşturma Büroları delil toplamaya başladı – SON TV

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli meyanda gelen depremde etkilenen 10 ile ‘Deprem Nedeniyle Yıkılan Binalarla İlgili Yapılacak Soruşturmalar’ yazı gönderildi. Depremler nedeniyle yıkılan binalardan kaynaklı ölümler ve yaralanmalar kapsamında yürütülecek soruşturmaların selameti bakımından binalarla ilgili delil toplama işlemleri ve şüphelilerle ilgili koruma tedbirlerinin süratle yerine getirilmesinin gerektiği kaydedildi. Bakanlık tarafından, çalışmalar kapsamında Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması ve büroda görevlendirilecek savcılara başak bir iş verilmemesi aktarıldı.

Deprem Soruşturma Büroları delil toplamaya başladı - SON TV

SORUMLULARI TESPİT EDECEKLER
Deprem Suçları Soruşturma Bürolarında görev yapacak Cumhuriyet savcılarının kendi iç nöbet listeleri oluşturularak sadece bu büroya mahsus olmak üzere nöbet tutmaları sağlanacak. Yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesul ile sürveyanlarının (fenni mesul vekilleri) ve diğer sorumluların tespitine çalışılacak, sorumlu olduğu tespit edilenler yönünden derhal gerekli soruşturma işlemler yapılacak. Kurulan büroda, sorumlu olduğu tespit edilen kişilerin kaçma ve delil karartma ihtimaline binaen gerekli koruma tedbirleri tereddütsüz alınacak.

Deprem Soruşturma Büroları delil toplamaya başladı - SON TV

BİLİRKİŞİ HEYETLERİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Kurtarma faaliyetleri gözetilerek delil toplama işlemleri koordineli bir şekilde yürütülmeye başladı. Uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyetleri deprem bölgesinde yıkılan binalardaki çalışmalarına başladı. Mimar, jeoloji ve inşaat mühendisleri ile ilgisine göre diğer uzmanlardan oluşan ekipler, yıkılan binalardan örnekler alarak yapılacak analizler sonrasında rapor hazırlayacak.

Deprem Soruşturma Büroları delil toplamaya başladı - SON TV

ANALİZ BAKANLIK LABORTUVARINDA YAPILACAK
Cumhuriyet savcısı nezaretinde bilirkişiler eşliğinde olay yeri tespit işlemlerinin yapılmasının ve tutanağa bağlanmasının ardından yapı ruhsatı, yapı kullanım belgesi, mimari ve statik projelerin gecikmeksizin ilgili belediyelerden, yapı sahiplerinden ve yapı denetim firmasından temin edilerek bilirkişi heyetine ulaştırılacak. Bilirkişi heyetleri tarafından binalarda delil tespiti işlemleri yapılırken numune alma ve analiz işlemleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı lisanslı laboratuvarlara yaptırılacak.

 

Kaynak: SON TV