Danıştay Dink’in ailesine 1 milyon tazminat ödenmesine karar verdi – SON TV

KARARIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ REDDEDİLDİ
Davalı İçişleri Bakanlığı, Danıştay 10. Dairesince verilen kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. Maddesi uyarınca düzeltilmesini istedi. Danıştay, kararın düzeltilmesi istemini reddetti.

Danıştay Dink’in ailesine 1 milyon tazminat ödenmesine karar verdi - SON TV

DANIŞTAY 10. DAİRE BAŞKANI KARŞI OY KULLANDI
Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından, Hrant Dink’in ailesine manevi tazminat olarak 100 bin Euro ödenmesine karar verildiğini, açılan bu davada da manevi tazminata hükmedilmesi halinde mükerrerlik ortaya çıkacağını belirterek İdare Mahkemesi kararının manevi tazminata ilişkin kısmının bozulmasını talep etti ve karşı oy kullandı.

SABAH

Kaynak: SON TV