Cumhuriyet Savcısı 15. kitabını yazdı – SON TV

Özellikle basın yayın, internet sosyal medya, spor mevzuatı gibi güncel hukuki konular üzerine kitap ve makale çalışmaları olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısı Asım Ekren, 15. kitabında bu konuyu ayrıntılı bir şekilde ele alarak gerek vatandaş ve kurumlar gerekse de gazeteciler yönünden akla gelen soruları cevaplandırdı.

“Yalan Haber, Dezenformasyon – Sansür Yasası ile İfade – Basın Özgürlüğü Uygulamaları” ismi verilen çalışmada internet haber sitelerinin yeni hukuki boyutu ayrıntılı olarak tartışılarak internet haber sitesi mensuplarının elde ettikleri haklar ile bu hakların içinde önemli yer tutan resmi ilan ve reklam konusu ile gazetecilerin mesleki faaliyetlerinde önemli yere sahip basın kartıyla ilgili sorun ve tereddütleri de cevaplandırılıyor.

Gazetecilerin mesleki faaliyetinde, ifade ve basın özgürlüğü uygulamalarında en çok karşılaşılan suçlara da yere verilen eserde ayrıca propaganda suçu, kamu görevlilerine, Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurları ve örnek yüksek yargı kararları gösteriliyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve İstinaf Mahkemelerinde siyasetçi, yargı mensubu ve meşhur kişilerin konumu ile sade vatandaşın konumuna dair yerleşik kararlar özetlenerek uygulama gözler önüne seriliyor.

Eserde yasanın lehinde ya da aleyhinde yorum yapmamaya gayret gösteren Cumhuriyet savcısı Asım Ekren, yasa düzenlemesinin ne olduğu veya ne olmadığına dair hukuki durum, diğer yasal durum ve uygulama ile karşılaştırmış ve boyutları açıklamaya çalışmış.

Esasında yasanın içeriği mümkün olduğunca vermeye çalışıldığında meselenin zaten anlaşılabileceğini aktaran Ekren, yasa içeriği mümkün olduğunca ve olduğu gibi açıklandığında konu anlaşılabilecek ve ne olduğu veya ne olmadığı konusundaki belirsizliklerin veya tereddütlerin giderilebilmesine katkı sağlanabileceğini kitapta ifade etmiş.

Okunduğunda, kamuoyunda tartışıldığından çok daha farklı bir içeriğe sahip olduğu, önemli değişiklikler getirdiğinin görüleceği ifade edilen eserde şu ve benzeri bir çok soruların cevapları, hukuki terimlere boğmadan verilmiş:

1- Değişiklikler vatandaş ve kurumların hayatına nasıl etki edebilecektir?
2- Çocuk ve aileye yönelik hangi düzenleme getirilmiştir?
3- Eski ve yeni internet haber siteleri ne yapmalıdır?
4- İnternet haber siteleri resmi ilan ve reklam alabilmek için ne yapmalıdır?
5- İnternet haber siteleri, Basın İlan Kurumu kararlarına karşı hangi durumlarda mahkemeye itiraz edebilecekler?
6- İnternet haber sitesi yetkilileri basın kartı alabilecekler mi?
7- İnternet haber siteleri beyanname verecekler midir? Nereye ve nasıl beyanname verilir? Hangi belgeler eklenmelidir?
8- İnternet haber sitelerinin hak, yetki, yükümlülük ve sorumlulukları nelerdir?
9- Kanunla gelen değişikliklerin öncesi ile karşılaştırma yapıldığında karşımıza nasıl bir tablo çıkar?
10- Değişiklik ve ilavelerin listesinde neler var?
11- Yeni basın kartının niteliği nasıldır?
12- Kimler basın kartı alabilir?
13- Eski basın kartları ne olacak?
14- Basın kartı iptal edilenler ne yapabilir?
15- Basın Kartı Komisyonu kimlerden oluşuyor? Çoğunluğu hangi mesleklerden seçiliyor?
16- İfade özgürlüğü içinde basın özgürlüğü nasıl düzenlenmiştir? Sınırları nelerdir?
17- Bir yayın veya haber hangi durumlarda suçtur veya hukuka aykırıdır?
18- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ifade özgürlüğüne karşı bakışı nasıldır? Türkiye örneklerinde ön plana çıkan hususlar nelerdir?
19- Yalan haber ne şekilde suç sayılmıştır? Uyulama nasıl olacaktır?
20- Söylendiği gibi her habere karşı bu kanun maddesi karşımıza çıkabilir mi?
21- Haber verme ve eleştiri ile yalan haber aynı şey mi? Birbirlerinden nasıl ayırt edilir?
22- Yalan haber suçu takdire çok mu açık, farklı uygulamaları görmek mümkün müdür?
23- Yalan haber ile ilgili kararlarda çelişkili-farklı uygulamalar olursa bunun telafisi mümkün müdür?
24- Yargı mensuplarını eleştirmek ile diğer kamu görevlilerini veya siyasetçileri eleştirmek arasında hukuki bir fark var mıdır? Bu yöndeki ulusal ve uluslararası yargı makamları ne diyor?
25- Bu konuda Anayasa Mahkemesi’nde açılan dava hangi açılardan ve nasıl incelenecektir?
26- Yalan haber ile ilgili bir dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne giderse beklenen süreç ve sonuç ne olabilir?
27- Cumhurbaşkanına hakaret eski TCK’larda yok muydu?
28- Bir eylem hangi hallerde örgüt propagandası sayılır?

Cumhuriyet Savcısı 15. kitabını yazdı - SON TV

Kaynak: SON TV