Çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrollerine ilişkin düzenleme

Ticaret Bakanlığının “Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ”i, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğle, kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrollerindeki süreçlere ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi. 

Buna göre, söz konusu malzeme ve teknolojiler için ihracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından, ithalatçıdan talep edilen İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası onayı bakanlığa bağlı İthalat Genel Müdürlüğüne ait olacak.

 Şahadetname ve sertifikanın geçerlilik süresi, onay tarihinden itibaren 6 ay olarak belirlendi. Bu belgelerin süresi uzatılamayacak.

İhracatçı ülke tarafından işleme alınan şahadetnamelerin ve sertifikaların geçerlilik süresi ithalat işlemlerinde dikkate alınmayacak.

class=”cf”>
Söz konusu, şahadetname ve sertifikalar için başvurular, e-devlet veya bakanlığın internet sitesi üzerinden elektronik imzayla yapılacak.

Başvuruların eksik olması halinde, bakanlıkça başvuru sahibine eksiklerin tamamlaması için 5 gün ek süre verilebilecek.

Usulüne uygun olmayan başvurular değerlendirilmeyecek.

Şahadetname ve sertifikayla serbest bölgelerden yapılacak ithalatta da söz konusu tebliğ hükümleri geçerli olacak. Şahadetname ve nihai kullanım sertifikası konusu malların üçüncü bir ülkeye sevki istenmesi halinde, ithalatçı tarafından ihracatçıdan izin belgesi temin edilerek, bu belgenin İthalat Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekecek.

Tebliğ 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrollerine ilişkin düzenleme
.bigpara-banner {display: block; width: 100%;margin: 15px 0;float: left;}.bigpara-banner-link{display: block;width: 100%;}.bigpara-banner img{display: none; width: 100%;}.bigpara-banner .web{display: block; width: 100%;}@media screen and (max-width:767px){.bigpara-banner .web{display: none;} .bigpara-banner .mobile{display: block;} }

Kaynak: Hürriyet