‘Baro başkanları gelmedi’ iddiasını komisyon tutanakları yalanladı

Avukatlık Kanunu’nda değişiklik öngören ve çoklu baro sistemi getiren teklifin görüşülmesi sırasında TBMM Adalet Komisyonu’nda sert tartışmalar yaşanırken, baro başkanlarının da Meclis bahçesindeki nöbeti sürüyor.

Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, AKP Grup Başkan Vekilleri Bülent Turan ve Cahit Özkan ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, baro başkanlarının komisyona çağrıldıkları fakat gelmedikleri yönündeki açıklamalarından önce Adalet Komsiyonu’nda kayda geçen bir konuşma açığa çıktı.

Foto: Sözcü

TUTANAKLARDA YER ALDI

TBMM Adalet Komisyonu’nun 2 Haziran tarihindeki toplantısına ait tutanaklara bakıldığında, Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in, tutanağa geçirilmesini isteyerek söz aldığı görülüyor. Komisyon Başkanı Tunç söz veriyor ve Antmen şöyle konuşuyor:

  • Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben tutanağa geçmesi anlamında ve usul açısından arz ediyorum: 1 Temmuz 2020 tarihinde Başkanlığınıza 7 baro başkanının bunların içinde İstanbul, Ankara, İzmir baro başkanları ile kadın baro başkanları Trabzon, Kocaeli, Düzce ve Kayseri Baro Başkanı akil bir başkan olarak Komisyona davet edilmesiyle ilgili dilekçe verdim.

  • Sayın Başkanlığınız bunu uygun görmedi, tutanağa geçmesi için arz ediyorum. Bunun yanında, baro başkanlarımız bugün tarihli dilekçeyle toplantıda hazır bulunmak istediklerini bildirdiler. Komisyonumuza ve bir de ekine 80 baro tarafından imzalanmış çoklu baroya karşı olduklarına dair bildirgelerini de sundular. Ben bunu Komisyona arz ettim, tutanağa geçmesi için söylüyorum.

Oturum Başkanı Yılmaz Tunç, teşekkür ettikten sonra yeniden söz alan Antmen, “Son olarak Sayın Başkanım, Barolar Birliği temsilcimiz burada ama Avukatlık Kanunu’na göre Barolar Birliği baroları temsil eder ama avukatları temsil etmez burada avukatları baro başkanları temsil etmeliydi diyorum. Saygılar sunarım.” ifadelerini kullandı.
‘Baro başkanları gelmedi’ iddiasını komisyon tutanakları yalanladıKİM NE DEMİŞTİ?

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, baro başkanlarının toplantıya katılma talebiyle ilgili komisyon üyelerine bilgi verirken, şu ifadeleri kullanmıştı:

  • Baro başkanlarının hepsi birden gelmek istediklerini ifade ederek aralarından seçilecek 3 temsilcinin yeterli olmayacağını, hepsinin Komisyona gelmek istediğini öğrendik ve bu nedenle temsilci göndermeyi kabul etmemişler.
  • Corona virüsü nedeniyle biz burada zaten kısıtlı imkânlarla çalışırken 80 baro başkanının burada birlikte yer alması tabii ki mümkün değil. İyi niyetli olsalardı herhâlde 3 temsilciyi buraya gönderirlerdi.

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan da, aynı gün şöyle demişti:

  • Az önce Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ‘Arkadaşlarım meclis kapısı önünde lütfen davet eder miniz’ dedi. Bir görüşme trafiği oldu. Komisyon başkanının oluruyla ilgililerle görüşerek Meclis Başkanının araya girmesiyle içlerinden 3 baro başkanının içeri gelmelerini komisyona katkı sağlamalarını kabul ettik.
  • Aradık telefonlarını açmadılar. CHP’li Zeynel Emre de aradı ancak talebi ‘hepimiz geliriz’ yaklaşımıyla reddettiler. Bir kez daha gördük kim iş yapmak istemiyor. Dertleri üzüm yemek ise 3 arkadaşınız komisyona katkı sağlardı.
    ‘Baro başkanları gelmedi’ iddiasını komisyon tutanakları yalanladı

<

p id=”caption-attachment-5912729″ class=”wp-caption-text”>Foto: Sözcü

FEYZİOĞLU NE DEMİŞTİ?

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da 3 Temmuz’da, görüşmelere katılmak isteyen ve Meclis’e alınmayan baro başkanları ile ilgili olarak şu ifadelerde bulunmuştu:

  • Baro başkanlarına sesleniyorum, dün (2 Temmuz) TBMM’de komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun. Diyalog imkânının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi mesleki davamızı kazanalım?

Kaynak: Sözcü