Anadolu Başsavcısı tarafından HSK’ya gönderilen o dilekçeyle ilgili yeni gelişme – SON TV

Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu’na gönderilen ihbar dilekçesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, ihbar dilekçesinde ihbar bahsedilen iddialarla ilgili olarak HSK ilgili dairesince gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını, verilen inceleme ve soruşturma izni üzerine HSK Teftiş Kurulunca müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

SUÇ TEŞKİL EDEN HİÇBİR İŞ VE EYLEM KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Bakan Tunç, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Hakimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa ve mevzuatımızdan aldığı yetki ile bahse konu iddiaları titizlikle araştıracak, yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda gerekli işlem tesis edilecektir. Somut delillerle ortaya konulan ve suç teşkil eden hiçbir iş ve eylem karşılıksız kalmayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bununla birlikte; söz konusu ihbar dilekçesi ile gündeme getirilen bazı iddialarla ilgili olarak genelleme yapıp adaletin tecellisi için fedakarca çalışan yargı teşkilatımızın tüm mensuplarını töhmet altında bırakacak ve adalete güveni zedeleyecek açıklamalar ve yorumlardan kaçınmak gerekir. İster yargı içinden ister dışından; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili olarak yanlış tutum ve davranışlara tevessül edenlere asla müsaade edilmeyecektir.”

Kaynak: SON TV