Zafer Havalimanını işleten şirket: Zarardayız – Airline Haber

Zafer Havalimanını işleten İçtaş şirketi, “Şirketimiz, Zafer Havalimanı’nı işletme süresi boyunca finansal açıdan iddia edildiği gibi avantajlı bir durumda değil, aksine zararlı bir durumdadır’’ açıklamasında bulundu.</p><img class="alignleft size-full wp-image-12" style="padding-left: 12px;" src="https://149572917.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2022/04/TUSASta-23-cocuga-helikopter-turu-Airline-Haber.gif" alt="" width="1153" height="90"/>

Zafer Havalimanını işleten İçtaş, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in ‘’9 yılda yatırım maliyetini çıkardı, işletme süresi sonunda da bir koyup 4 alacak” değerlendirmesi üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada ‘’Bu büyüklükte bir yatırım için proje finansmanı ve işletme giderleri dikkate alınmadan yapılan değerlendirmeler, kamuoyunu yanlış yönlendirmektedir. Şirketimiz, Zafer Havalimanı’nı işletme süresi boyunca finansal açıdan iddia edildiği gibi avantajlı bir durumda değil, aksine zararlı bir durumdadır” denildi ve şu görüşler savunuldu:

‘’CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel’in, Zafer Havalimanı’nı yapan ve işleten IC İçtaş hakkındaki iddialar konusunda kamuoyunu bilgilendirme gereği duyuyoruz.

Açıklamada yer verilen, IC İçtaş İnşaat şirketi yatırdığı parayı yalnızca 9 yılda çıkardı iddialarının asılsız ve yanıltıcı olduğunu belirtmek isteriz. Bu büyüklükte bir yatırım için proje finansmanı ve işletme giderleri dikkate alınmadan yapılan açıklamalar, kamuoyunu yanlış yönlendirmektedir.
‘AVANTAJLI DEĞİLİZ’
Şirketimiz, Zafer Havalimanı’nı işletme süresi boyunca finansal açıdan iddia edildiği gibi avantajlı bir durumda değil, aksine zararlı bir durumdadır. Zafer Havalimanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından Türkiye’nin ilk bölgesel havalimanı olarak Afyon-Uşak-Kütahya illerinin ekonomik-sosyal gelişimine katkıda bulunmak ve hava ulaşım sorununu çözmek üzere projelendirilmiştir.

Garanti ödemelerinden ekstra kazanç sağlandığı / sağlanacağı iddiaları tamamen hatalı değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu büyüklükte bir altyapı yatırımı için proje finansmanı ve işletme giderleri dikkate alınmadan yapılan değerlendirmelerin yanıltıcı olduğunu ifade etmek isteriz.

Fizibilite çalışmalarımızda öngörülen ve ihale şartnamesinde de yer alan yolcu sayılarına ulaşılamaması durumunda, aşağıda finansal tablolarda da görebileceğiniz üzere garanti edilen yolcu, tek başına proje karlılığı için yeterli olmamaktadır.

Zafer Havalimanı’nı yapan ve işleten IC İçtaş, Sayın Sertel’in iddia ettiği gibi finansal kar elde etmeyecektir. Havalimanı inşaati için yapılan yatırım ve yatırım bedeli dönemi içinde ödenen faiz 55,2 milyon Euro’dur.

Sayın Sertel’in açıklaması, bütün maliyetin bu rakamdan ibaret olduğu savıyla yapılmıştır. Halbuki, havalimanının haftanın her günü ve günün her saati açık olmasını temin etmek amacıyla yapılan harcamalar ve kredinin toplam geri ödeme faizi yaklaşık 100 milyon Euro’dur.

Bu rakamla birlikte işletmenin sona ereceği dönemde yenileme harcamaları ve tazminat ödemeleri tahmini tutarı olan 12,5 milyon Euro’nun da toplam maliyete eklenmesi gerekmektedir. Aşağıdaki tablodan da görülebileceği gibi işletmemiz Zafer Havalimanı’nı kar-zarar ölçütlerinde değerlendirilmemesi gereken bir kamu hizmeti niteliğinde ele almaktadır.

Uluslararası sivil havacılık kuralları gereği havalimanları, 7 gün 24 saat tüm üniteleriyle hizmet vermekte olan yapılardır. Zafer Havalimanı’nın da sürekli işletme giderleri bulunmaktadır. Beklenen yolcu sayısına ulaşılamaması sebebiyle yolcu trafiğine bağlı olan yeme içme, otopark, duty-free gibi havalimanlarının önemli gelirleri elde edilememiş ve şirketimiz, işletme giderlerini karşılamak ve kredi anapara ile faiz ödemelerini gerçekleştirmek üzere her yıl işletme sermayesi aktarmaya devam etmiştir.

Zafer Havalimanı’nın ihale aşamasında, yolcu sayıları ve garanti hesapları çeşitli hedef/planlamalar doğrultusunda yapılmıştır. Bunlardan ilki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile ilgilidir. Kütahya, Afyon ve Uşak illerinden ağırlıklı olarak Almanya, Belçika, Fransa ve Hollanda’ya göç etmiş aileler ile bu ailelerin üyeleri ile beraber yaklaşık 250 bin vatandaşımız bulunmaktadır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sayısı ve kendi memleketlerine ulaşma talepleri, bu havalimanının yapılmasındaki etkenlerinden biridir.
TERMAL TURİZMİ
Diğer bir etken, gelişmesi beklenen ve planlanan termal turizmdir. Bölgenin termal turizminin gelişmesi için yapılması düşünülen turistik tesis sayıları ve bu hizmetlerin yurt dışına pazarlanması planları paylaşılmış ve hatta havalimanının şehirlere, tesislere uzaklığı dahi hesaplanmıştır. Havalimanının hitap ettiği bölgede halihazırda 35 bin yatak kapasitesi bulunmaktadır. Bu turizm altyapısı yıllık 2 milyon turiste hizmet verebilecek bir kapasiteyi göstermektedir. Ayrıca Kuzey Akdeniz, İç Ege ve İç Anadolu bölgelerine lojistik hizmet verilmesi amacıyla bir lojistik merkezi kurulması ile bölgede mevcut olan askeri birliklere, üniversitelere ülkemizin farklı coğrafyalarından ulaşımı kolaylaştırmak da bu fizibilitelerin içerisinde yer almıştır.

Bu süreçlerde, havalimanı işletmesi olarak sorumluluğumuz kapsamında olmamasına rağmen bölgenin ve havalimanının kalkınması için birçok pazarlama faaliyetine imza attığımızı ifade etmek isteriz.

Bu doğrultuda, turizm sektöründen temsilciler ile görüşülmüş; sağlık ve turizm fuarlarına katılım sağlanarak gelişime katkı sağlayacak her adıma destek verilmiştir. Bu adımların başarıya ulaşması ve yolcu sayılarının artırılması için yerel ve bölgesel yönetimlerin, Zafer Kalkınma Ajansı ile havayolu şirketlerinin desteği, işbirliği ve çabası büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz ve bölge adına önemli bir kamu yatırımının kamuoyumuzda doğru değerlendirilmesi adına bu bilgileri paylaşmayı görev biliyoruz”

Zafer Havalimanını işleten şirket: Zarardayız - Airline Haber

Kaynak: Airline Haber