Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin görevleri belli oldu | SON TV

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından, Yargıtay’ın yapısal değişiminin tamamlanması amacıyla 23 Temmuz 2016 tarihi itibariyle altı yıl içerisinde 23’erden 46 olan daire sayısının 12 hukuk ve 12 ceza dairesi olmak üzere 24’e, üye sayısının ise boşalan üye sayısının yarısı oranında seçim yapılmak suretiyle kademeli olarak 200’e indirileceği öngörülmüştü. Yapılan düzenlemelere uygun olarak, Yargıtay yeni hizmet binası da 12 Hukuk ve 12 Ceza Dairesi esas alınarak inşa edilmeye başlanmıştı. Kurul, 22 Haziran tarihinde aldığı kararla daire sayısını 12 hukuk, 12 ceza olmak üzere toplamda 24’e düşürmüştü. Bu kapsamda, bazı dairelerin işlevine son verilirken, bazı dairelerde de isim değişikliği olmuştu.

Yargıtay’da daire sayısının 24’e düşmesinin ardından kapatılan ve değişen dairelerine görev dağılımı Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından belirlendi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun 2 Temmuz tarihli kararında, kurul tarafından yapılan daire kapatma ve birleştirme işlemleri sonucu bazı numaraların açığa çıkmış olmasından dolayı mevcut dairelerin birbirini takip eden bir sıra halinde tertibi amacıyla, 16. Ceza Dairesinin numarasının 3. Ceza Dairesi olarak, 15. Hukuk Dairesinin numarasının 6. Hukuk Dairesi olarak, 14. Hukuk Dairesinin numarasının 7. Hukuk Dairesi olarak değiştirildiği hatırlatıldı.

HUKUK DAİRELERİNİN GÖREV DAĞILIMI
Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Birinci Hukuk Dairesi “Gayrimenkul Mülkiyeti – Tapu Sicili ve Kadastro Hukuku” konularına, 2. Hukuk Dairesi “Aile Hukuku”na, 3. Hukuk Dairesi “Sebepsiz Zenginleşme, Kusursuz Sorumluluk, Abonelik Sözleşmeleri, Adi Ortaklık, Tüketici Hukuku” konularına, 4. Hukuk Dairesi “Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat ve Sigorta Hukuku” konularına, 5. Hukuk Dairesi “Kamulaştırma, Devlet Tarafından Mülkiyet Hakkının İhlalinden Kaynaklanan Tazminat” konularına, 6. Hukuk Dairesi “Eser Sözleşmeleri, Ticaret Hukuku ve Kooperatifler Hukuku” konularına, 7. Hukuk Dairesi “Şahsi Haklar, Kamu Orta Malları, Ortaklığın giderilmesi ve Miras Hukuku” konularına, 8. Hukuk Dairesi “Kadastro Hukuku ve Tüzel Kişiler” konularına, 9. Hukuk Dairesi “İş Hukuku”na, 10. Hukuk Dairesi “Sosyal Güvenlik Hukuku”na, 11. Hukuk Dairesi “Ticaret Hukuku, Sigorta Hukuku ve Bankalar Hukuku” konularına ve 12. Hukuk Dairesi de “İcra ve İflas Hukuku” konularına bakacak.

CEZA DAİRELERİNİN GÖREV DAĞILIMI
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, Birinci Ceza Dairesi “kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli haller, intihara yönlendirme” konularına, 2. Ceza Dairesi “Konut Dokunulmazlığının İhlali, Hırsızlık, Mala Zarar Verme, İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme” konularına, 4. Ceza Dairesi “Göçmen Kaçakçılığı, İnsan Ticareti, Şantaj, Cebir, Hakaret, İş veya Çalışma Hürriyetinin İhlali, Fuhuş ve Görevi Yaptırmamak için Direnme” konularına, 5. Ceza Dairesi “İhaleye Fesat Karıştırma, Tefecilik, Rüşvet ve Görevi Kötüye Kullanma” konularına, 6 Ceza Dairesi “Konut Dokunulmazlığının İhlali” konularına, 7 Ceza Dairesi “Banka Zimmeti Suçları, Alkol ve Tütün Kaçakçılığı” konularına, 8. Ceza Dairesi “İşkence, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tecavüz, Sahte Para, Dilencilik, Suç üstlenme” konularına, 9. Ceza Dairesi “Çocuk Düşürtme, Kısırlaştırma, Cinsel Saldırı, Çocukların Cinsel İstismarı ve Cinsel Taciz” konularına, 10. Ceza Dairesi “Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini, Zehirli Madde İmal ve Ticareti, Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma ve Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımını Kolaylaştırma” konularına, 11. Ceza Dairesi “Dolandırcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Güveni Kötüye Kullanma” konularına, 12. Ceza Dairesi ise, “Taksirle Öldürme, İnsan Üzerinde Deney, Organ ve Doku Ticareti, Gizliliğin İhlali, Ses ve Görüntü Kaydı alınması ile Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs” konularına bakacak.

3. CEZA DAİRESİ GÖREVLERİ
Öte Yandan, daha önceden 16. Ceza Dairesi olarak hizmet veren ve birçok darbe dosyasında karar veren 3. Ceza Dairesi “Soykırım, İnsanlığa Karşı Suçlar, Örgüt, Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma, Şapka ve Türk Harfleri, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Cumhurbaşkanına Hakaret, Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama, Devletin Birliği ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak, Düşmanla İşbirliği Yapmak, Devlete Karşı Savaşa Tahrik, Milli Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar Sağlama, Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama, Askeri Tesisleri Tahrip Ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma, Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım, Anayasayı İhlal, Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı, Yasama Organına Karşı Suç, Hükümete Karşı Suç, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyan, Silahlı Örgüt, Silah Sağlama, Suç İçin Anlaşma, Askeri Komutanlıkların Gasbı, Halkı Askerlikten Soğutma, Askerleri İtaatsizliğe Teşvik, Yabancı Hizmetine Asker Yazma, Yazılma, Savaş Zamanında Emirlere Uymama, Savaş Zamanında Yükümlülükler, Savaşta Yalan Haber Yayma, Seferberlikle İlgili Görevin İhmali, Düşmandan Unvan ve Benzeri Payeler Kabulü, Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler, Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme, Siyasal Veya Askeri Casusluk, Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama, Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama, Uluslararası Casusluk, Askeri Yasak Bölgelere Girme, Devlet Sırlarından Yararlanma, Devlet Hizmetlerinde Sadakatsizlik, Yasaklanan Bilgileri Temin, Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadıyla Temini, Açıklanması, Devlet Güvenliği İle İlgili Belgeleri Elinde Bulundurma, Yabancı Devlet Başkanına ve Bayrağına Karşı Suç” konularına bakacak. Ayrıca kararda, daha önce 9. Ceza Dairesince ilk derece yargılaması olarak bakılmış dosyalardan kanun yolu incelemesinden dönenlere de 3. Ceza Dairesi tarafından bakılacağı belirtildi.

SABAH

Kaynak: SON TV