Yargıtay Bölgesel İçtihat Forumu Antalya’da gerçekleştirildi – SON TV

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “Antalya Bölgesel İçtihat Forumu” 9-10 Haziran 2022 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.
Yargıtay Bölgesel İçtihat Forumu Antalya’da gerçekleştirildi - SON TV
Forum’da açış konuşması yapan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, adli kalitenin yükseltilmesi amacıyla son yıllarda Yargıtay ve genel olarak mahkemelerin yeniden yapılandırma sürecinden geçtiğini ifade etti. Yargıtayın asıl işlevinin kanunların tutarlı bir şekilde yorumlanması ve mahkeme kullanıcıları ile hukuk profesyonellerine açıkça anlaşılır bir rehberlik sunması olduğunu aktaran Akarca, “Yargıtayın en önemli görevi ve topluma karşı en büyük sorumluluğu, hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla ‘içtihat birliğini’ gerçekleştirmektir” dedi.

Yargıtayın içtihat mahkemesi olması, içtihatların yaygınlaştırılması ve eğiticilik rolü çerçevesinde etkili ve çok yönlü stratejiler uygulanması gerektiğini kaydeden Akarca, Yargıtay üyeleri ile ilk derece ve bölge adliye mahkemesi hakimlerinin ilkesel konularda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmasının içtihatların öncelikle yurt düzeyinde yaygınlaştırılmasına ve uyumlaştırılmasına önemli katkılar sağladığını anlatarak, yürütülen çalışmaların ve geliştirilen yöntemlerin önemine değindi.

Yargıtay Bölgesel İçtihat Forumu Antalya’da gerçekleştirildi - SON TV
Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Pınar Başpınar’ın da konuşması yaptığı Forumda, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, “İçtihat Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Yol Haritası ve Temel Bulguların Değerlendirilmesi” konusunda sunum yaptı. Oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil ile Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak’ın yaptığı İçtihat Forumuna, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi Başkanı Nihat Altuğ, 11. Hukuk Dairesi üyesi Şevkiye Özak, AİHM Kıdemli Hukukçu Zeynep Uçar Tagney, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı, CCJE Başkanı ve Slovenya Yüksek Mahkemesi Hâkimi Nina Betetto da sunum yaparak katkı sağladı.

Yargıtay Bölgesel İçtihat Forumu Antalya’da gerçekleştirildi - SON TV

İki gün boyunca genel oturumların ve grup çalışmalarının yapıldığı İçtihat Forumuna, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları, Antalya ve Konya Bölge Adliye Mahkemesi ile ilk derece mahkemelerinden hâkimler de katıldı.

Kaynak: SON TV