Yargı mensuplarının ek göstergelerinde yeni gelişme… İlk kez SONTV açıklıyor – SON TV

“Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile ilgili son dakika gelişmelere SONTV ulaştı. Kanun teklifine ilişkin Adalet Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geçtiğimiz günlerde taleplerini sundu. Bakanlığın TBMM’ye sunduğu teklifte;

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının 8.000 olan ek göstergesinin 9.000’e yükseltilmesi,

Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, birinci sınıf hâkim ve savcılıkta üç yılını doldurup Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar ve Adalet Bakanlığı Müsteşarının 7.600 olan ek göstergesinin 8.200’e yükseltilmesi,

2802 sayılı Kanunun 103’üncü maddesinde sayılan kıstas aylık oranlarının her birinin 4’er puan artırılmasıyla her bir hâkim ve savcıya 1.200 TL maaş artışı sağlanması,

Hâkim ve savcılar için 15.000 olan gösterge rakamının 25.000’e, müfettişler için 30.000 olan gösterge rakamının ise 40.000’e yükseltilmesi ve böylece hâkim ve savcılara ödenen ek tazminatın artırılması,

270 sayılı KHK’daki tazminat göstergelerinin iki kat artırılması suretiyle emekli maaşlarının yükseltilmesi,

Adli Tıp Kurumu Başkanının 4.800 olan ek göstergesinin 7.000’e yükseltilmesi,

Adalet Teşkilatında görev yapan yazı işleri müdürleri, idari işler müdürleri, şube müdürleri, bilgi işlem müdürleri ile icra müdür ve müdür yardımcılarının ek göstergelerinin de 3.600’e yükseltilmesi talep edildi.

Kaynak: SON TV