Yapım ihalesine otomobil eklediler

Sayıştay denetçileri, “İşin yapılmasıyla doğrudan ilgili olmayan binek araç temini istenilemez” dedi. İhale yüklenicisi olan şirketlerden 7 adet binek araç temin edildi.

TEKLİF BİLİNMİYOR

Sayıştay’ın hazırladığı raporda, “Kurum tarafından 2019 yılı içerisinde devam eden yapım işi ihalelerinde yüklenicilerden kontrol aracı olarak 7 adet binek araç iş süresince temin edilmiştir. Binek araçlar ihale dokümanlarında tarif edilerek ihale şartı olarak eklenmiştir. Söz konusu kontrol araçları anahtar teslim götürü bedel ihalelerde uygulama projelerinde yer almamıştır. Bunun sonucunda yüklenicilere bir maliyet yükleyen binek araçlara ilişkin ne kadar teklif edildiği de bilinememektedir” ifadelerine yer verildi.

Sayıştay denetçileri, “Yönetmeliğe göre idarelerin yüklenicilerden işin yapılmasıyla doğrudan ilgili olan araç ve gereçlerin ihale dökümanlarında yer vermek suretiyle istenilebileceği ifade edilmiştir. Ancak işin yapılmasıyla doğrudan ilgili olmayan örneğin kontrolörlük hizmetinin yapılabilmesi için binek araç teminin istenilemeyeceği anlaşılmaktadır” uyarısında bulundu.

Kaynak: Sözcü