Yağmur nasıl oluşur? Yağmurun oluşumu hakkında bilgi

Yağmurun genel olarak tanımı, bulutlardan yeryüzüne su yağması olarak yapılmaktadır. Bu tanım oldukça basittir. Oysaki yağmur gökyüzünde gerçekleşen bir takım doğa olayları sonrasında oluşup yeryüzüne inmektedir. Yeryüzünde ise bitkiler ve diğer tüm canlılar her zaman yağmuru hasretle beklemektedir.

 Yağmur Nasıl Oluşur?

 Yağmurun nasıl oluştuğunu öğrenmek için, insanlar önce bulutları anlamaya çalışmış ve onları araştırmaya başlamıştır. İlk olarak, aldığı güneş ısısı nedeniyle su buharlaşır. Oluşan su buharı yavaşça gökyüzüne doğru yükselir ve yoğunlaşır. Bu durumdan sonra su damlacıkları oluşur. Bu su damlacıkları bir araya geldiğinde, yağmurlar meydana gelir ve yeryüzüne düşer. Yağmurlar bu şekilde kısaca bu şekilde oluşmaktadır.

 Su damlaları yoğuşma olayı ile birlikte, yağmur şeklinde dünyaya iner. Ancak, iki farklı yol vardır. Birincisi bir çarpışma olayıdır; rüzgârın etkisiyle, havada su damlacıklarına vurur ve yağmur oluşur. İkinci durum ise kristalleşmedir. Bu durum soğuk havalarda gerçekleşir. Donmuş su damlaları küçük kristallere dönüşür ve yeryüzüne iner. Bu kristaller alt katmanlara inerken, daha sıcak havaya maruz kaldıkları için çözülür ve yağmur damlaları haline gelirler.

 Yağmurun Oluşumu Hakkında Bilgi

class=”cf”>

 Yağmurun oluşmasında iki farklı yol bulunmaktadır. Yağmurun oluşma yollarını sıralamak gerekirse:

Yamaç Yağışı: Bu tür yağmurlar genellikle dağlık bölgelerde görülür. Bu yağmur şeklini özellikle ülkemizde Kuzey Anadolu gibi bölgelerde görmek mümkün olmaktadır. Denize paralel dağ kıyılarında oluşan bu yağmur çeşitleri Toros dağlarında da sıkça görülür. Bu yağışın oluşumu diğer yağmur oluşumlarına benzer. Gökyüzündeki su buharları burada yoğunlaşır ve sağlam bir şekilde yeryüzüne iner. Bu yağmurların temel özelliği olarak yarı katı ve yarı sıvı olması durumu görülmektedir.

Yükseliş Yağışı: Ülkemizde sık görülen bir yağış türüdür. Yükseklik yağışı olarak adlandırılan bu yağmur türü, konveksiyon yağış türü olarak da bilinir. Bu yağış türleri her mevsimde yaygın olmakla birlikte, bazı mevsimlerde daha yaygındır. Bu yağışların özellikle ilkbaharda görüldüğü bilinmektedir.

 Ülkemizde yükseliş yağışları olarak adlandırılan bu tip yağmurlar çoğunlukla Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde görülmektedir. Buradaki oluşum kuzeyden hava akışı ile gerçekleşir. Özellikle kuzey bölgelerden gelen su buharları İç Anadolu ve Ege Bölgelerinde yükselmekte ve su damlacıklarına dönüşmektedir. Sonra yağmur olarak tekrar yeryüzüne düşmektedirler.

 

 

 

Kaynak: Hürriyet