Vize çilesi bitsin talebi – Airline Haber

Türkiye, AB ülkelerine giriş vizesi olan Schengen uygulamalarında, bireylerin seyahat etme özgürlüğüne ters düşen, çifte standart uygulandığına dair örneklere son verilmesi için rapor sunacak. Hazırlanan raporda, Avrupa vizesinin siyasi güdümlü bir yaptırım aracı olarak kullanıldığına dair saptamalar bulunuyor.

Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonu’nun haziran ayı toplantısında sunulmak üzere, “Schengen Sisteminin Avrupa Konseyi Üye Devletleri Tarafından Siyasi Amaçlı Bir Yaptırım Olarak Kötüye Kullanılması” başlıklı bir rapor hazırladı. Raporda, bireylerin seyahat etme özgürlüğüne atıf yapılırken, Schengen Bölgesi’ndeki devletlerin, üçüncü ülke vatandaşları için geçerli olan ‘asgari ortak standart ilkeler’ benimsemesi gerektiği dile getiriliyor. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ülkelerinin zaman zaman siyasi amaçlı uygulamalar yaptığı, Schengen’in kötüye kullanıldığı belirtiliyor.
VİZE SORUNU
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi ve AK Parti Milletvekili Ziya Altunyaldız tarafından sunulacak raporda, Schengen vizesi konusunda yapılan çifte standart uygulamalardan örnekler de yer alıyor. Sorunun çözümü için uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin dinlenmesi, Avrupa Parlamento Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi (ECPRD) aracılığıyla anket çalışması yapılması, ‘açık ve evrensel’ kuralların herkese eşit uygulanması, net bir “siyasi motivasyon” tanımı üzerinde çalışması gerektiği belirtiliyor. Raporda, Schengen bölgesine dahil olan Avrupa Konseyi üyesi devletlerin, sınır giriş-çıkışlarına izin verme ve bu süreçleri yürütme aşamasında, geniş bir serbestliğe sahip olduğu belirtildi. Ulusal güvenlik tehlikesinin olmadığı zamanlarda bile Schengen bölgesindeki devletlerin, bireylerin kendi topraklarına erişimini reddettiği ifade edildi. Bunun, Schengen sisteminin siyasi amaçla kullanılması anlamına geldiği görüşü paylaşıldı.
KARARLARA TERS

Raporda, AKPM kararlarında, “Schengen sisteminin kişilerin serbest dolaşımını sağlamayı amaçladığı”, “siyasi pozisyonlar için ceza olarak bireylerin hareket özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaların kabul edilemeyeceğinin” dile getirildiği anımsatıldı. Bu kararlara karşın, Polonya, Ukrayna, Türkiye ve Rusya vatandaşlarına karşın geçmişte uygulanan siyasi gerekçeli Schengen kısıtlamalarından örnekler verildi. Bu nedenle, Schengen vizesinin açık ve net kurallara göre uygulanması istendi.

Kaynak: Airline Haber