Tırnaklarına bak hastalığını öğren

Beau çizgileri: Tırnakta ortaya çıkan enine çöküntüler­dir. Tırnağın büyüme­sini etkileyecek kadar şiddetli bir hastalığa bağlı olarak birden fazla tırnakta veya tüm tırnak­larda ortaya çıkar. Bu du­ruma çeşitli enfeksiyonlar, ilaçlar, otoimmün hastalık­lar neden olabilir.

Beyaz bantlar: Karaciğer sirozu, kronik konjestif kalp yetmezliği, yetişkin başlangıçlı diyabette görülebilir. Tırnağın serbest kenarında görü­len beyazlık siroz, tırna­ğın dip kısmındaki be­yazlık ise kronik böbrek hastalığının bir belirtisi olabilir.

Sarı tırnak sendro­mu: El-ayak tırnakları sert, kıvrık, sarı-yeşil görü­nüm alabilir. Lenfödem ve plevral problemlerle birlikte tanımlanır.

Çomak parmak: Tır­nağın eği­mindeki artış ve etrafındaki yumuşak doku­daki kalınlaşma ile ortaya çıkar. En sık kronik akciğer, kalp, karaciğer ve tiroid hastalık­larında görülür.

Kaşık tırnak: Tırnak plağının kaşık şeklini almasıdır. Demir eksikliğinde çok görülür. Çocuklarda özel­likle ayak başparmak tırnağın­da görülebilir. Mantar enfek­siyonu, diyabet, lupus, tiroid hastalıklarında da görülebilir.
Tırnakta fosfor ren­gi: Wood lambasında (cilt analiz lambası) fosforlu bir renk gördüğümüz tırnak rengi değişikliğine Covid-19 pozitif kişilerde ve bu hastalık nedeniyle kul­lanılan ilaçlar dolayısıyla oluştuğu düşü­nülmektedir.

Melo­noşi: Uzunlamasına koyu renkli çizgilenmelerle karakterize­dir. İlaçlar, Addison hastalığı, AIDS, hipertriodi, folik asit eksikliği, B12 vitamini eksik­liği, Cushing sendromunda görülebilir.

Tırnak mantarı: Şe­ker hastalığı ve bağışıklık sisteminin zayıflaması mantar enfeksiyonlarına yol açabilir. Mantar sporları, havlu, mayo, terlik ve şezlong gibi eşyalarda uzun süre yaşar. Yüzme havu­zu, duş, sauna, fitness salonla­rı ve soyunma odaları da riskli alanlardır.

Tırnak batması: Dikkate alınması gereken, mutlaka der­matolog kontrolün­de tedavi edilmesi gereken bir durum­dur. Öte yandan sedef tırnağı, liken planus (bir tür deri hastalığı) da tır­nak tutulumu olan, dermato­lojik hastalık­lardır.

Kaynak: Sözcü